W stosunku do wersji przedłożonej do konsultacji w dniu 19 lutego br. nowa wersja zawiera liczne zmiany i uzupełnienia, jednak nie uwzględnia kluczowych z punktu widzenia naszych mieszkańców uwag i postulatów,  zgłaszanych w trakcie konsultacji. Dlatego nie możemy dziś pozytywnie zaopiniować nowej wersji projektu KPO i postulujemy dalsze prace nad tym niezwykle ważnym dla Polek i Polaków dokumentem” – piszemy w stanowisku ZMP.

Samorządowcy do ostatniej chwili nie mieli szansy wypowiedzenia się co do ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy. Termin wysłania KPO dla wszystkich krajów członkowskich mija 30 kwietnia, a polski rząd zapowiedział, że chce się w tym terminie wywiązać. W piątek planowane jest posiedzenie Rady Ministrów w sprawie projektu. Wcześniej odbędzie się spotkanie z samorządami.

Zmiany wprowadzone w Krajowym Planie Odbudowy od piątku będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ostatnia wersja datowana była na 26 lutego.

Rząd finiszuje z KPO, a samorządy mają niedosyt

Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest już na finiszu prac rządowych. Tymczasem samorządy wciąż nie powiedziały ostatniego słowa. A ich udział w KPO ma być znaczący – miliony euro za ich pośrednictwem mają trafić na wsparcie szpitali powiatowych, wymianę taboru autobusowego na nisko lub zeroemisyjny, czy infrastrukturę rowerową.

W piątek rząd przyjmuje projekt KPO, na czwartek było zapowiedziane posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w celu ostatecznych doprecyzowań. Zostało ono przesunięte na piątek, aby samorządowcy mieli więcej czasu na zapoznanie się ze zmienionymi regulacjami.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda mówił podczas konferencji prasowej, że każda z organizacji samorządowych będzie uczestniczyła w komitecie monitorującym, będzie miała wpływ na kryteria wyborów, na zasady konkursów oraz na wydawanie tych środków.

 


Apel o upublicznienie i uzgodnienie nowej wersji KPO

Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców apelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o upublicznienie i uzgodnienie nowej wersji KPO. Ich zdaniem trzeba m.in. wspólnie uzgodnić sposób wdrażania KPO.

W apelu podkreślono, że przedstawiony przez rząd projekt KPO zawiera bardzo istotną lukę, która uniemożliwia merytoryczną ocenę skuteczności zaplanowanej interwencji, a co za tym idzie możliwości osiągnięcia celów zaplanowanych w KPO. Brakuje rozdziału zawierającego analizę wpływu planowanych interwencji na realizację unijnego celu neutralności klimatycznej, wzmocnienia odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej, który jest jednym z obowiązkowych elementów KPO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.  ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do otrzymania środków z Funduszu Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej. Rząd przyjął projekt ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE, został on opublikowany na stronach internetowych Sejmu. Ratyfikacja decyzji o zasobach własnych przez kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy.