Konkurs „Razem Możemy Więcej” ma na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej i integracji cudzoziemców. Zadania zgłoszone do pierwszej edycji konkursu mogły dotyczyć m.in.  wsparcia dla cudzoziemców poszukujących pracy lub planujących otworzenie działalności oraz integracji poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców.

- Poziom konkursu był bardzo wysoki, większość ofert była przemyślana i dobrze przygotowana. Projekty, które uzyskały finansowanie z pewnością przyczynią się do większej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Środki będą przeznaczone również na szkolenia językowe i zawodowe oraz na pomoc psychologiczną – podkreśliła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Do dofinansowania rekomendowano 115 ofert złożonych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz organizacje społeczne.  Wyniki konkursu można sprawdzić Tutaj