Rozporządzenie z 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przyznaje uprawnienia do nakładania przez strażników gminnych (miejskich) grzywien w drodze mandatów karnych wobec kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, za wykroczenie art. 86a Kodeksu wykroczeń, tj. za nieporuszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Wykroczenie to wprowadzono do Kodeksu wykroczeń ustawą z 30 marca 2021 r. która znowelizowała Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy.

Nowe przepisy obowiązują od 20 maja i określają zasady obowiązujące uczestników ruchu kierujących hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego, a także osoby poruszające się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch. Normują m.in., że.

  • Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
  • W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
  • Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:
  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu

Przepisy wskazują także dopuszczalne miejsca zatrzymywania się i postoju.

Przepisy o e-hulajnogach wchodzą w życie>>
 

Strażnik miejski nałoży grzywnę

Nowelizacja ustawy wprowadziła także sankcje i rozszerzyła uprawnienia funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) w zakresie kontroli ruchu drogowego.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej uzyskali uprawnienie do kontroli ruchu drogowego użytkowników nowych pojazdów lub urządzeń, zatrzymywania ich, a także legitymowania i wydawania im wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zasadne jest, aby strażnicy gminni posiadali też uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec użytkowników takich pojazdów lub urządzeń, którzy nie przestrzegają zasad wynikających z 86a Kodeksu wykroczeń. Do tej pory strażnicy miejscy ograniczali się tylko do pouczeń.

Czytaj w LEX: Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami >

 

Za zbyt szybką jazdę grozi grzywna lub nagana

Czy sformułowanie „poruszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego” nie będzie budziło jednak wątpliwości interpretacyjnych. Zdaniem Roberta Gogola, rzecznika prasowego Straży Miejskiej w Lublinie - nie. Przyjmuje się, że prędkość chodu człowieka w marszu to ok. 6 km/h.

- Wykroczenie jest łatwe do oceny, bo widać kiedy osoba kierująca hulajnogą wyprzedza pieszych, manewruje między pieszymi. Nie widzę tu żadnego zagrożenia. Na chodniku pieszy ma zawsze pierwszeństwo – mówi Robert Gogola.

Wykroczenie te zagrożone jest karą grzywny lub nagany. - Naruszenia, które nie zostały ujęte w taryfikatorze mandatów karnych rozpatrywane są na zasadach ogólnych. W tego typu przypadkach zagrożenie karą grzywny wynosi od 20 do 500 złotych – dodaje Robert Gogola.

Rozporządzenie MSWIA z 30 lipca 2021 r. wejdzie w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli 31 sierpnia

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Zasada ograniczonego zaufania w ruchu drogowym >