W czwartek, 20 lutego, Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" poinformowało o podwyższonej opłacie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Ma ona związek ze zrzutem ścieków do Wisły, do jakiego doszło w 2019 r. po awarii układu przesyłającego nieczystości do oczyszczalni "Czajka".

Kwota, jaką Wody Polskie naliczyły na MPWiK wynosi 10 501 540 zł. - W ocenie Wód Polskich oraz organów ochrony środowiska wystąpił zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. MPWiK przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w terminie 14 dni - poinformowano w komunikacie przesłanym PAP.

Czytaj też: Coraz więcej inwestycji w oczyszczanie ścieków, ale wciąż za mało

Jak podkreśliły Wody Polskie, koszty opłaty podwyższonej musi ponieść MPWiK i nie mogą być one w żaden sposób przerzucone na mieszkańców. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków, tego rodzaju koszty spółek wodno-kanalizacyjnych są niekwalifikowalne i nie mogą być wliczane w opłaty za wodę i ścieki - podkreśliły Wody Polskie.

 


Przypomnijmy, że MPWiK zrzut ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do Wisły rozpoczęło 28 sierpnia ub. r., kiedy awarii uległ drugi rurociąg układu przesyłowego. Dzień wcześniej zepsuł się pierwszy. Do rzeki trafiało 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.
Od 16 listopada ścieki do "Czajki" znów płyną w układzie przesyłowym pod dnem rzeki.

Według MPWiK, ilość wprowadzonych do Wisły ścieków stanowiła ok. 1 proc. całkowitego przepływu wody w rzece.