Tarcza 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID (druk sejmowy 382 i 382-A) ostatecznie kwestię janosikowego jedynie czasowo „zawiesiła”. Mimo tego, że senatorowie byli za tym, żeby samorządy o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych przez wszystkie miesiące, w których straciły co najmniej 20 proc. dochodów w stosunku do analogicznego okresu z roku 2019, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa.

 


Wpłaty Janosikowego nie będą umorzone

Wpłaty za czerwiec i lipiec zostaną więc wstrzymane, nie umorzone. Jak wyjaśnia Bartłomiej Ślemp, Aasociate w Praktyce Infrastrukturze i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, pracownik naukowy UJ i UW, tym samym samorządy, które z takiego zawieszenia skorzystają, będą zmuszone do przekazania zaległych wpłat w równych ratach do końca obecnego roku.

Czytaj w LEX: 10 zasad dla urzędu jst podczas kryzysu wywołanego pandemią  >

- Z perspektywy płatników janosikowego takie rozwiązanie w zasadzie jest mało satysfakcjonujące. Pozwala ono bowiem jedynie na wstrzymanie przez krótki okres tych środków i obrót nimi na inne cele. Po 2 miesiącach konieczne będzie ratalne spłacenie Janosikowego - tłumaczy.

Zdaniem samorządów najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie powinno być choćby częściowe jego umorzenie. Bartłomiej Ślemp uważa, że przykładowo, by ograniczyć skalę skutków umorzenia dla beneficjentów wpłat umorzenie to mogłoby mieć miejsce, jedynie jeżeli w danym miesiącu płatnik – gmina, powiat lub województwo - nie przekroczyłby pewnych progów dochodowych. Inną propozycją jest, by kwota umorzenia kształtowała się proporcjonalnie do występującego ubytku w dochodach jednostek zobowiązanych do uiszczenia wpłat.

Rozwiązaniem w zdecydowanie większym stopniu godzącym interesy płatników i beneficjentów janosikowego, a w konsekwencji i budżetu państwa, który musiałby pokryć ubytek w dochodach wynikający z umorzenia wpłat, była propozycja Senatu. Zdaniem senatorów samorządy, przez wszystkie miesiące, w których straciły co najmniej 20 proc. dochodów w stosunku do analogicznego okresu z roku 2019, nie płaciły janosikowego. Ostatecznie poprawka nie przeszła.

Czytaj też: Tarcza antykryzysowa 4 do podpisu prezydenta - Sejm poparł większość poprawek Senatu

Zmiany w ustawie o dochodach JST

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzona będzie zasada, że do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych przedsiębiorcom.

Jest to bardzo ważna zmiana dla sposobu ustalenia potencjału dochodowego samorządów. Dzięki temu na przykład wyliczenie kwot części subwencji ogólnej, w tym wysokości wpłat janosikowego będzie odbywało się z przyjęciem tej istotnej korekty.

- Samorządy bowiem decydując się na udzielenie wsparcia przede wszystkim przedsiębiorcom i innym podmiotom prowadzącym działalność na nieruchomościach komunalnych de facto tracą część dochodów własnych – podkreśla Bartłomiej Ślemp. Jak wyjaśnia, tym samym udzielenie takiej ulgi powinno być uwzględniane w sytuacjach, w których od wysokości osiąganych dochodów przez jednostkę uzależnione jest wsparcie z budżetu  państwa. - Jest to dobry krok w urealnieniu obliczania potencjału finansowego (dochodowego) samorządów, o co środowisko samorządowe i naukowe nieustannie zabiega - dodaje.