Rozpoczął się cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Czytaj też: Wskazana jest pomoc rządu w walce ze skutkami niskiej emisji

Pomoc w walce ze smogiem

Według ministra środowiska Henryka Kowalczyka, kompleksowość wdrażanego programu, który obejmuje wsparcie zarówno termomodernizacji budynków, jak i wymiany źródeł ciepła pomoże walczyć ze smogiem.

Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.

Ministerstwo Środowiska deklaruje, że eksperci dotrą z informacjami do każdej gminy.

Czytaj też: Premier: 130 mld zł na czyste powietrze, pilotaż w 33 miastach