Jak informuje Ministerstwo Finansów, w wyniku zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, został rozszerzony zakres inwestycji gmin w przypadku otrzymania wsparcia finansowego z budżetu państwa w 2021 r.

- W przypadku otrzymania wsparcia inwestycji kanalizacyjnych, gminy będą mogły zrealizować także inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. Ponadto będą mogły dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

MF przypomina, że zmiany zostały wprowadzone ustawą z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw. Polegały na dodaniu art. 70h w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 27 sierpnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kwestii stosowania przepisów w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej na cele wodno-kanalizacyjne: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-i-opracowania

Czytaj także: KE skarży Polskę za niewykonanie dyrektywy ściekowej>>