Za przyjęciem uchwały, która - jak zaznacza samorząd Gdańska, jest pierwszą tego typu lokalną inicjatywą w Polsce, zagłosowało 21 radnych z PO, przeciwko było 10 radnych PiS.

Gdański Model Integracji Imigrantów zawiera praktyczne rozwiązania z różnych dziedzin życia, w tym edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy, mieszkalnictwa ale też bezpieczeństwa publicznego czy usług publicznych. W dokumencie znalazły się wskazówki dla samych cudzoziemców, ale też ścieżki postępowania dla urzędników, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych itp., czyli osób, z którymi cudzoziemcy wybierający Gdańsk na nowe miejsce do życia, z pewnością się zetkną.

Jak przekonywał w czwartek na sesji Rady Miasta prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który był inicjatorem wypracowania Modelu, „Gdańsk ma w tym względzie poczucie misji”. Adamowicz zaznaczał, że „Gdańsk nie wychodzi przed szereg, Gdańsk wytycza szlaki”. „Tu powstały związki zawodowe, to tutaj podpisano najważniejsze Porozumienia Sierpniowe. Model Integracji Imigrantów to stosowanie solidarności, ale przez małe "s". To sprawa człowieczeństwa. Imigrant to nie problem. To wyzwanie i szansa dla gospodarki” – mówił prezydent.

„Model Integracji Imigrantów nie wymaga formy uchwały Rady Miasta Gdańska. Prezydent mógłby takie informatory rozdawać w urzędach, mógłby rozdawać je w autobusach nawet, mógłby na różne sposoby edukować cudzoziemców, którzy przybywają do Gdańska i mają różne sprawy do załatwienia w różnych instytucjach. My to doskonale rozumiemy” – argumentował z kolei w rozmowie z PAP Kazimierz Koralewski, szef klubu radnych PiS.

Wyjaśnił, że w opinii radnych PiS przyjęcie takiej uchwały może skutkować np. „szybką ścieżką przydziału mieszkań, dostępu do edukacji, kursów, opłacania tłumaczy itd.”. „Oni będą mieli prawo domagać się takich usług z mocy uchwały obowiązującej w Gdańsku i to jest naszym zdaniem takie same działanie, jak kiedyś nieopatrznie pani Merkel powiedziała +zapraszamy, przyjedźcie, my was przyjmiemy+” – powiedział PAP Koralewski dodając, że przyjęcie uchwały może przynieść „działania mogące skutkować dyskryminacją gdańszczan”.

Jego zdaniem uchwała może sprawić, iż cudzoziemcy będą faworyzowani np. w przydziale mieszkań komunalnych. „My uważamy, że wszyscy mieszkańcy Gdańska powinni być traktowani równo i nie może być preferencji dla kogoś tylko dlatego, że jest cudzoziemcem. To łamie wszystkie zasady sprawiedliwości, które stosujemy w Gdańsku” – powiedział PAP Koralewski.

Przeciwna przyjęciu uchwały dotyczącej integracji imigrantów była także grupa kilkudziesięciu osób, w tym członków lokalnej organizacji pod nazwą Liga Obrony Suwerenności, które zorganizowały pikietę przed wejściem do Nowego Ratusza będącego siedzibą Rady Miasta Gdańska. W trakcie obrad na balkonie sali, w której się one toczyły, ktoś wywiesił też transparent z napisem „Budyń-Exit. Budyń śmierdzi islamistami” („Budyniem” bywa nazywany przed gdańszczan prezydent Adamowicz - PAP). Obrady przerwano, do momentu usunięcia transparentu przez służby porządkowe.

Jak powiedziała PAP Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, która to organizacja brała udział w pracach nad opracowaniem modelu, dokument ten zawiera „kluczowe rozwiązania i rekomendacje potrzebne różnym instytucjom i samym imigrantom, do tego, by migranci otrzymywali różnego rodzaju usługi na równym w stosunku do gdańszczan poziomie”.

„Jeśli np., do szkoły trafi dziecko imigranckie, to – aby było ono w stanie nauczyć się polskiego, zdać egzaminy i nie zaniżać poziomu klasy, nauczyciele potrzebują określonych narzędzi do wsparcia tego dziecka” - wyjaśniła Siciarek.

Dodała, że model przewiduje też np. uruchomienie punktu informacyjnego dla imigrantów, w którym mogliby oni poznać obowiązujące w naszym kraju zasady dotyczące zatrudnienia, systemu ubezpieczeń, opieki zdrowotnej itp.

„Wielkim wyzwanie będzie też pomoc w znalezieniu domów dla imigrantów. Polacy niechętnie wynajmują mieszkania cudzoziemcom: gdy słyszą wschodni akcent, często odkładają słuchawkę” - powiedziała, wyjaśniając, że Model zakłada stworzenie bazy ogłoszeń prywatnych najemców, który chcą wynająć swoje mieszkania cudzoziemcom.

Dodała, że Model wskazuje też np. konkretne wspólne działania nakierowane na integrację, jakie mogą podejmować ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe itp. w różnego typu sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji.

Prace nad Gdańskim Modelem Integracji Imigrantów trwały około roku - rozpoczęły się w maju ub.r. Z inicjatywy prezydenta miasta Pawła Adamowicza powołano wówczas międzysektorowy, interdyscyplinarny zespół ds. integracji imigrantów. W jego skład wchodziło ponad 140 osób reprezentujących ponad 80 różnorodnych podmiotów: urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych itp. (PAP)

aks/ malk/