Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że mija rok od możliwości składania pierwszych wniosków o e-dowód. Mimo opóźnienia, projekt udało się wdrożyć.

Funkcje e-dowodów

Każdy kto składa wniosek o nowy dowód osobisty, odbiera e-dowód, czyli dokument z warstwą elektroniczną. Zasadnicza różnica między e-dowodem a „tradycyjnym” jest taka, że e-dowód jest także nośnikiem identyfikacji elektronicznej. Pozostałe funkcje pozostają bez zmian.

Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel dokumentu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. E-dowód umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach.

Jedną z głównych zalet e-dowodu jest jego bezpieczeństwo. Wykorzystane w nim zabezpieczenia uniemożliwiają dostęp - bez wiedzy i zgody właściciela dokumentu - do zapisanych na nim danych.

 


Wymiana „starych” dowodów nie jest obowiązkowa

Jak podkreśla ministerstwo, mimo że wymiana „starych” dowodów na nowe nie jest obowiązkowa, Polacy chcą mieć e-dowód.

Przez ostatnie 12 miesięcy do urzędów wpłynęło 3 039 020 wniosków o nowe dokumenty tożsamości. Odebrało swój e-dowód 2 728 990 osób. - Ponad milion Polaków aktywowało swój nowy dokument, a to oznacza, że chcą i mogą korzystać z jego warstwy elektronicznej - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Czytaj też: E-prawo jazdy za kilka miesięcy, ale trzeba znieść kary za nieposiadanie

Kto najczęściej aktywuje e-dowód?

E-dowód najczęściej aktywują kobiety, szczególnie w wieku 31-50 lat – takich aktywacji było 219 290 . Kobiety w wieku 18-30 lat dokonały 211 540 aktywacji. Jeśli chodzi o mężczyzn pomiędzy 31 a 50 rokiem, to 207 350 z nich korzysta z warstwy elektronicznej e-dowodu. Młodsi – w wieku 18-30 lat -  dokonali 202 230 aktywacji.

E-dowody są najczęściej aktywowane w województwie dolnośląskim – 53,75 proc. odebranych tam e-dowodów ma aktywowaną warstwę elektroniczną. Drugie miejsce zajmuje województwo mazowieckie z 53,57 proc. e-dowodów z aktywacją.

Najwięcej dowodów z warstwą elektroniczną odebrano w województwie mazowieckim - 308 070 mieszkańców tego regionu ma e-dowód. Na Śląsku nowy dokument ma 225 110 osób, a w Małopolsce – 173 590. Niewiele mniej, bo 173 470, dowodów z warstwą elektroniczną odebrano w województwie wielkopolskim.

Najszybciej przez internet

Wniosek o nowy dokument można złożyć online. Potrzeba do tego tylko profilu zaufanego i odpowiedniego zdjęcia. Wystarczy wejść na stronę www.GOV.pl i profilem zaufanym zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu). W spisie po prawej stronie ekranu, trzeba wybrać e-usługę Uzyskaj dowód osobisty z warstwą elektroniczną i kliknąć przycisk Złóż wniosek o dowód osobisty.

Nowy dowód jest bezpłatny, odbiera się go maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Więcej informacji na stronie ministerstwa