Ustawa ma ułatwić zarządzanie budżetami obywatelskimi w gminach, poprzez wprowadzenie możliwości dzielenia ich na pule lub kategorie kwotowe, obejmujące całość gminy bądź jej wyszczególnione części (np. sołectwa, dzielnice, osiedla). Skutkiem wprowadzenia ustawy ma być uelastycznienie dysponowania budżetami obywatelskimi przez rady gminy oraz wprowadzenie możliwości bardziej równomiernej dystrybucji środków między różne rejony gminy.

Czytaj też: Budżet obywatelski JST - zagadnienia finansowe >

Celem zmiany jest stworzenie bardziej elastycznych zasad podziału budżetu obywatelskiego w gminach. Dotychczasowy przepis, zdaniem wnioskodawców, stwarza utrudnienia przy podziale budżetu obywatelskiego w przypadku, gdy tylko część gminy podzielona jest na jednostki pomocnicze. W uzasadnieniu podkreślono, że ustawa umożliwi radom gminy dokonanie podziału środków budżetu obywatelskiego w sposób znacznie bardziej elastyczny, dostosowany do uwarunkowań w konkretnej gminie; może także zwiększyć zaangażowanie mieszkańców gmin, którzy będą mogli decydować o projektach realizowanych w ich najbliższym sąsiedztwie.

Czytaj też: Charakter prawny uchwały rady gminy w sprawie budżetu obywatelskiego >

 

Nie każda dzielnica to jednostka pomocnicza

Dotychczasowe przepisy umożliwiają dzielenie środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Jednakże wiele gmin jest podzielonych na obszary (dzielnice, sołectwa, wsie), które nie zostały określone, jako odrębne jednostki pomocnicze w statucie danej gminy. W związku z tym gminy nie mogą dokonywać podziału środków przeznaczonych na budżet obywatelski pomiędzy te obszary.

Ustawa eliminuje to ograniczenie poprzez rezygnację z formuły wydatkowania środków budżetu obywatelskiego w powiązaniu z jednostką pomocniczą gminy. Zgodnie z przedmiotową ustawą środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego będą mogły być dzielone na pule obejmujące całość lub część gminy.

Jednocześnie ustawa wprowadza dodatkowe kryterium, tj. kryterium kategorii kwotowych projektów budżetu obywatelskiego. Na podstawie tego kryterium możliwe jest dzielenie środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego w oparciu o kwoty, na jakie te projekty są składane, projekty te mogą dotyczyć całości lub części obszaru gminy. Celem tej zmiany jest zwiększenie szans na realizację również małych projektów dzięki temu, że nie musiały konkurować w głosowaniu z dużymi i dysponowały osobną specjalnie zarezerwowaną pulą środków

Czytaj: WSA: Mieszkańcy mogą wybrać jak zagłosować nad budżetem obywatelskim>>