Sejm zakończył prace nad poselskim projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.  Teraz ustawa trafi na biuro marszałka Senatu.

Czytaj: Minister: Bez odstrzału dzików nie opanujemy ASF

Według ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego państwo nie może dalej tolerować braku odstrzału - stwierdził. "Jeżeli ktoś będzie występował przeciwko tej ustawie, musi wiedzieć, że działa na szkodę polskiego rolnictwa" - zakończył Ardanowski.

Ograniczenie migracji zwierząt

Przepisy zakładają m.in zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków, pograniczników i żołnierzy, możliwość budowy niecek dezynfekcyjnych bez konieczności uzyskania pozwoleń, wykorzystanie Funduszu Leśnego do budowy ogrodzeń, konieczność przestrzegania bioasekuracji przez uczestników polowań.

Ustawa ponadto upoważnia wojewodę do wydania polecenia nadleśniczemu wykonania na określonym obszarze ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt, na przykład dzików z lasów. Wprowadza możliwość karania zarządców dróg publicznych, który – wbrew nakazowi powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody – nie zamkną znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt lub nie buduje ogrodzeń.

Choroba dzików w Polsce

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 17 grudnia, a 3 dni później posłowie go uchwalili. Ustawa ta została przygotowana przez resort rolnictwa, ale przedstawili ja posłowie, aby uniknąć konsultacji społecznych. Bo te wydłużyłyby proces uchwalania prawa.

Specustawa powstała m.in. z powodu przeniesienie się wirusa ASF do Zachodniej Polski. Jak podał Główny Lekarz Weterynarii, w okresie od 14 listopada do 15 grudnia 2019 r. potwierdzono wystąpienie 53 przypadków ASF u dzików w zachodniej części Polski, w tym stwierdzono: 48 przypadków w województwie lubuskim; 2 przypadki w województwie dolnośląskim; 3 przypadki w województwie wielkopolskim. Wyniki dodatnie otrzymano dla prób pobranych od 88 sztuk padłych dzików.

Główne zagłębie chowu i hodowli trzody chlewnej w Polsce znajduje się w woj. wielkopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Wartość produkcji wieprzowiny w Polsce jest szacowana na 20 mld zł rocznie.

Ustawa ma wejść w życie siedem dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Sprawdź również książkę: Prawo łowieckie >>