W części poświęconej Polsce opisano - podobnie jak w przypadku innych krajów - różne pojedyncze incydenty związane nadużyciem uprawień przez siły bezpieczeństwa czy przypadki agresji wobec mniejszości narodowych. Ale autorzy opracowania zauważają też, że w ciągu ostatniego roku polski parlament uchwalił prawo, które może mieć negatywny wpływ na ochronę praw człowieka i poszanowanie zasad demokracji oraz państwa prawa. W tym kontekście przywołano między innymi ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, ustawę antyterrorystyczną, ustawę o zgromadzeniach publicznych, ustawę medialną.

Autorzy raportu wskazują przede wszystkim na problemy w Polsce związane z ksenofobią i rasizmem oraz antysemityzmem. Pojawiają się również problemy związane z korupcją, dyskryminacją kobiet na rynku pracy, dyskryminacją mniejszości narodowych oraz osób LGBTI. Polska zmaga się z pojawiającymi się nadużyciami wobec osób pozbawionych wolności oraz zatrzymanych przez Policję. Autorzy zwracają uwagę na wzrost zjawiska mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią.
W raporcie poruszono również temat ograniczenia budżetu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czytaj: Raport USA krytycznie o prawach człowieka w Polsce>>
 

- Jak co roku od 1977 r. Departament Stanu poprzez ten raport komunikuje światu, że będziemy ujawniać pogwałcenia praw człowieka, niezależnie od tego, gdzie mają miejsce. Powiedzieliśmy tym, którzy hańbią ideę ludzkiej godności, że zostaną ukarani, a ich nadużycia zostaną skrupulatnie udokumentowane i podane do wiadomości publicznej. Przedstawiając te nadużycia i naciskając na krnąbrne reżimy, możemy doprowadzić do zmiany. Widzieliśmy to już - mówił w środę amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo podczas prezentacji raportu za rok 2018. 

 


W swoim wystąpieniu wymienił on z nazwy Iran, Sudan Południowy, Nikaraguę oraz Chiny, które "jeśli chodzi o pogwałcenie praw człowieka są w swojej własnej lidze". Przypomniał on, że w 2018 r. kampania zatrzymywania członków muzułmańskich mniejszości w tym kraju osiągnęła rekordowe rozmiary, a ponad milion Ujgurów, Kazachów i innych muzułmanów znajduje się w obozach reedukacyjnych, co ma na celu wykorzenienie ich etnicznej i religijnej tożsamości. 

Ale jak dodał, "nawet niektórzy nasi przyjaciele, sojusznicy i partnerzy na świecie mają na koncie pogwałcenia praw człowieka". - Będziemy dokumentować te doniesienia z równą siłą - zapewnił Pompeo.

Zobacz w LEX:

Mowa nienawiści to nie wolność wyrażania opinii. Omówienie orzecznictwa ETPC na podstawie art. 10 Konwencji o prawach człowieka >

Prewencyjne zatrzymanie chuligana przed meczem piłkarskim nie naruszyło Konwencji. Omówienie wyroku ETPC z dnia 22 października 2018 r., 35553/12, 36678/12 i 36711/12 (S. V. i A.) >

Kontrola pasażerów na lotnisku nie może być nieograniczona. Omówienie wyroku ETPC z dnia 28 lutego 2019 r., 4755/16 (Beghal) >

Naruszenie prawa stron do rozpoznania sprawy „w rozsądnym terminie” w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka >