W tym kontekście w raporcie przywołano między innymi ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, ustawę antyterrorystyczną, ustawę o zgromadzeniach publicznych, ustawę medialną.

Autorzy raportu wskazują przede wszystkim na problemy z ksenofobią i rasizmem oraz antysemityzmem. Pojawiają się również problemy związane z korupcją, dyskryminacją kobiet na rynku pracy, dyskryminacją mniejszości narodowych oraz osób LGBTI. Autorzy zwracają również uwagę na wzrost zjawiska mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią.
W raporcie poruszono również temat ograniczenia budżetu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Treść raportu>>