Projekt, który w czwartek podczas ogólnopolskiej Konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego w Toruniu, zaprezentował wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, stanowi wdrożenie określonego w Krajowym Planie Odporności działania B.1.1.2 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” oraz działania B.3.5.1. „Inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach”.

- Proponowane rozwiązania są szansą na poprawę warunków mieszkaniowych wielu obywateli - mówił do zebranych na konferencji wiceminister Piotr Uścinski. - Wynegocjowane w ramach KPO środki, w wysokości blisko 1 mld euro, kierujemy zarówno na poprawę jakości życia w istniejących budynkach jak i na budowę nowych mieszkań - dodał.

Jak poinformował wiceminister, fundusze w tym zakresie przekazane mogą zostać w ramach:

  • grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii w budynkach wielorodzinnych. Są to budynki należące do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych(SIM),
  • wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 40% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Budynki te mogą należeć do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych,
  • premii i grantów na pokrycie nawet do 80% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Budynki te należeć mogą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów
     

- Zmniejszone zużycie energii i lepsze wykorzystanie jej odnawialnych źródeł, to rozwiązania których korzyści rozpatrywać możemy nie tylko w kontekście ochrony klimatu i troski o budżet gospodarstw domowych, ale też bezpieczeństwa i obecnej sytuacji międzynarodowej– dodał  wiceminister.

 

 

Większe wsparcie na budownictwo socjalne i komunalne

Projekt jest rozwinięciem cieszącego się już znacznym zainteresowaniem programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje te będą realizowane głównie w ramach TBS i SIM. W przypadku społecznych mieszkań czynszowych maksymalny poziom wsparcia wyniesie 60% (obecnie 35%), a w przypadku mieszkań komunalnych aż 95% (obecnie 80%) kosztów inwestycji. - Dzięki środkom KPO rozwijamy rządowe programy mieszkaniowe o atrakcyjną ofertę budowy tanich w eksploatacji, nowoczesnych mieszkań czynszowych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach – mówił wiceminister Piotr Uściński. - Zakładamy, że wprowadzenie tej oferty jeszcze bardziej zwiększy efektywność programu BSK, dzięki któremu tylko w ostatnich 12 miesiącach udało się sfinansować utworzenie ok 17 tys. mieszkań - dodał.

Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia z programu BSK będzie konieczność spełniania podwyższonych standardów efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami umowy wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w inwestycji wyrażona i obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) nie będzie przekraczać 52 kWh/(m2/rok).

WZORY DOKUMENTÓW: