Studia Podyplomowe - Ochrona danych osobowych prowadzone będą od października br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Patronem medialnym projektu jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Jak podkreślają organizatorzy studiów, w ich trakcie studiów słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu rozwiązań prawnych, które są wspólne dla wszystkich sektorów gospodarczych, w jakich można zetknąć się z kwestią danych osobowych. Analizowane będą też zagadnienia specjalistyczne, poświęcone określonym branżom, w których eksploatuje się dane osobowe. Takie jak zarządzenie danymi w służbie zdrowia, telekomunikacji, działalności ubezpieczeniowej, oświatowej. Ma to w zamyśle organizatorów zapewnić kompleksową wiedzę każdemu słuchaczowi. Organizatorzy nie wykluczają możliwości prowadzenia konwersatoriów w mniejszych grupach tematycznych, obejmujących dodatkowe zagadnienia, jeśli słuchacze byliby by tym zainteresowani.

Program studiów jest ukierunkowany na kwestie specjalistyczne, w możliwie największym stopniu przydatne uczestnikom studiów. Z tego względu, kwestie prawa karnego, autorskiego czy prasowego mają być przedmiotem wykładów powiązanych ściśle z problematyką ochrony danych osobowych. W ramach zajęć praktycznych słuchacze zapoznają się z zasadami budowania bazy danych, w tym korzystania z dostępnych narzędzi (nie tylko polskich, ale zagranicznych), z problematyka kreatywnego zdobywania danych, tworzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym, zabezpieczeniem baz danych. Zajęcia praktyczne prowadzić będą osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem i ochroną zbiorów baz danych.

Więcej o programie studiów>>

W programie studiów przewidziane są również praktyki. Jak podkreślają organiztorzy studiów, kształt praktyk i warsztatów nie jest przez organizatorów ustalany w sztywny sposób. Przy ich organizacji uwzględniane ma być zainteresowanie słuchaczy odbyciem potencjalnych praktyk, wiedza i przygotowanie zawodowe uczestników studiów (czy dominują wśród nich osoby o wykształceniu humanistycznym, technicznym itd.).