W czwartek odbył się briefing prasowy ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, poświęcony implementacji dyrektywy unijnej DSM w zakresie tantiem z internetu.

- Implementujemy prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do tej ustawy dla twórców i wykonawców audio-wideo oraz dla wykonawców utworów muzycznych prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie - podkreślił Bartłomiej Sienkiewicz.

Zaznaczył, że Polska jest ostatnim krajem, który nie implementował prawa unijnego. - Rok temu - mimo już półrocznego opóźnienia - rząd Mateusza Morawieckiego zablokował dalszą możliwość implementacji tego prawa, co spowodowało skargi Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co z kolei powodowało i powoduje nadal bardzo poważne ryzyko kar dziennych, jakie mogą być nałożone na Polskę w wyniku braku implementacji - wyjaśnił szef resortu kultury.

Podczas briefingu szef MKiDN został zapytany m.in. o to, czy w sprawie tantiem kontaktowały się z nim platformy streamingowe. - Całość konsultacji przebiegała zgodnie z prawem i urzędniczą praktyką w departamencie. Ze mną w tej sprawie nie kontaktowały się żadne platformy streamingowe i chyba ta próba spełzałby na niczym. To premier Morawiecki przyjmował szefa Netfliksa. My takich praktyk nie mamy – zaznaczył. - To jest oczywiste, że jeśli prowadzi się konsultacje, to wszyscy zainteresowani mają prawo wyrazić swoje zdanie - dodał.

Celem projektowanej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r.: dyrektywy 2019/789 ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG (tzw. dyrektywy "satelitarno-kablowej II"), a także dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (tzw. dyrektywy "Digital Single Market").

Termin implementacji obydwu dyrektyw upłynął 7 czerwca 2021 r., ale Komisja Europejska dopiero 4 czerwca 2021 r. opublikowała wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania art. 17 "dyrektywy DSM" przez ustawodawców krajowych.

Czytaj również: Unijna dyrektywa o tantiemach dla filmowców nadal niewdrożona >>

 

Anna Chodorowska, Paweł Kuczma, Justyna Michalska

Sprawdź