Zasady rekompensowania wzrostu cen energii przedstawione zostały w opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji projekcie ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. Z załączonych do niego ocenach skutków regulacji (OSR) wynika, że gospodarstwo domowe, które zużyje od 63 kWh do 500 kWh energii elektrycznej, otrzyma 34,08 zł; od 500 kWh do 1200 kWh energii - 82,80 zł; powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii - 190,86 zł; powyżej 2800 kWh - 306,75 zł.
Autorzy dokumentu wyjaśniają, że kwoty te zostały wyznaczone ze względu na: wzrost cen energii elektrycznej; wzrost opłat za dystrybucję energii; wzrost kwoty VAT, w związku ze wzrostem podstawy do opodatkowania, wynikającym ze wzrostu cen i opłat.

Z projektu wynika też, że rekompensata nie będzie przysługiwała odbiorcy końcowemu, którego dochód w 2019 r. przekroczy kwotę 85 528 zł. 

Czytaj: Rekompensaty za wzrost cen prądu tylko w pierwszym progu podatkowym>> 

 

Z rządowych wyliczeń wynika, że prawo do rekompensat będzie przysługiwało 15,1 mln gospodarstw, a koszty całego programu wyniosą 2 mld 431 mln 8 tys. zł. Z Oceny Skutków Regulacji wynika też, że poza kosztami wynikającymi z wypłacanych rekompensat mechanizm wygeneruje koszty obsługi Funduszu Wypłat Różnicy Ceny, które wniosą ok. 0,1 proc. całkowitych kosztów mechanizmu, tzn. ok. 2,5 mln zł.