Temat ten był w zapowiadanym w poniedziałek planie posiedzenia Rady Ministrów, a Polska Agencja Prasowa podawała w swojej depeszy szczegóły przygotowywanego rozwiązania. Informacja ta znalazła się także serwisie prasowym PAP we wtorek 25 lutego rano, ale tuż przed rozpoczęciem posiedzenia depesza została anulowana z informacją, że nastąpiło to z powodu pomyłki, jaka wkradła się do zawartego w niej omówienia szczegółów projektu.  

Nieco informacji na ten temat przedstawił w środę rano wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. - Projekt ustawy dotyczącej rekompensat za prąd jest w konsultacjach i niedługo wejdzie na drogę legislacyjną - powiedział.

Zgodnie z prezentowaną w poniedziałek i wtorek rano wersją projektu, gospodarstwo domowe, które zużyje od 63 kWh do 500 kWh energii elektrycznej, otrzyma 34,08 zł; od 500 kWh do 1200 kWh energii - 82,80 zł; powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii - 190,86 zł; powyżej 2800 kWh - 306,75 zł.

Czytaj: Rekompensaty za wzrost cen prądu od 34 do 306 zł>>

Prawo do rekompensat miało przysługiwać 15,1 mln gospodarstw, a koszty całego programu wynieść 2 mld 431 mln 8 tys. zł. Prawo do rekompensaty miałyby osoby mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, czyli nie przysługiwałyby one odbiorcom końcowym, których dochód w 2019 r. przekroczył kwotę 85 528 zł. 

Z informacji wynikało też, że na sfinansowanie programu zostaną przeznaczone dochody ze sprzedaży 25 mln uprawnień do emisji CO2. W ostatnim czasie ceny oscylowały wokół 25 euro za tonę, co łącznie daje 625 mln euro, czyli ok. 2,7 mld zł. 
Rekompensaty nie będą przelewane odbiorcom na konto, odbiorcy mają dostać rabat w rachunku wystawionym po 15 marca br. 

W grudniu prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż trzem sprzedawcom energii - Enei, Enerdze Obrót i Tauronowi. URE poinformował wówczas, że łączne rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych będą wyższe w 2020 r. o ok. 9 zł w przypadku korzystania z usług Enei i Energii Obrót (kolejno o 12,2 proc. i 11,3 proc.), a w przypadku Taurona o ok.12 proc.