Za wyborem Rudzińskiej-Bluszcz na RPO zagłosowało 204 posłów, 244 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Wcześniej jej kandydaturę negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

To już kolejne "podejście" Sejmu do wyboru RPO. Poprzednie głosowanie w tej sprawie zostało zaplanowane na 7 października, ale zostało zdjęte z porządku obrad bez podania przyczyn. Następne miało miejsce 21 października i wtedy kandydatura  Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz została odrzucona.

Kadencja Bodnara zakończona

Adam Bodnar na stanowisko rzecznika wybrany został przez Sejm 24 lipca 2015 roku, wybór ten 7 sierpnia potwierdził Senat, a 9 września złożył przed Sejmem ślubowanie, obejmując tym samym urząd na okres pięcioletniej kadencji. Od tego dnia rozpoczęła się jego 5-letnia kadencja i 9 września tego roku powinna się zakończyć. Ale żeby to mogło nastąpić, musi być wybrany i zaprzysiężony następca. A na to na razie się nie zanosi. Zgodnie z ustawą o RPO rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu ich objęcia przez następcę. 

Czytaj: Nie wybrano następcy - Adam Bodnar zostanie rzecznikiem na dłużej>>

 


Sejm i Senat decydują zgodnie

Nowy rzecznik nie jest wciąż powołany przede wszystkim dlatego, że żadnego kandydata nie zgłasza mająca w Sejmie większość Zjednoczona Prawica. Prawdopodobnie dlatego, że obawia się, że jej kandydata nie zaakceptuje Senat. Konstytucja w artykule 209 mówi, że "Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat". Oznacza to, że najpierw Sejm ma wybrać kogoś, a następnie Senat musi tę osobę zaakceptować.

Odsunąć Bodnara przy pomocy TK?

Tymczasem posłowie Prawa i Sprawiedliwości podjęli próbę odsunięcia Adama Bodnara od dalszego pełnienia obowiązków RPO poprzez podważenie podstawy prawnej do tego. Skierowali mianowicie do Trybunału Konstytucyjnego pytanie o zgodność z Konstytucją przepisu ustawy o RPO, według którego rzecznik pełni swoje obowiązki aż do czasu wyboru i zaprzysiężenia następcy. Na jego podstawie na przełomie 2005 i 2006 roku o ponad pół roku dłużej rzecznikiem był prof. Andrzej Zoll.

Trybunał miał sprawą zająć się 20 października, ale z powodu choroby jednego z sędziów, rozprawa została odroczona. Kolejny termin jest wyznaczony na 3 grudnia br. 

Czytaj: TK jednak nie zajmie się dziś przepisem o kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich>>