W piątek 10 stycznia posłowie PSL-Kukiz'15 złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Zawiera on tylko dwa artykuły, ale niosące poważne skutki dla pijanych sprawców wypadków drogowych, ale też na wodzie czy w powietrzu. NFZ będzie mógł wystąpić do nich o zwrot kosztów poniesionych na leczenie ich i ich ofiar. To ma się przyczynić do zmniejszenia liczby pijanych kierowców na drogach. Według danych policji z 2018 r. użytkownicy dróg będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2779 wypadkach drogowych, co stanowi 8,8 proc. ogółu wypadków. Śmierć w nich poniosło 370 osób - to jest 12,9 proc. ogółu zabitych w wypadkach, a 3112 osób odniosło obrażenia - 8,3 proc. ogółu rannych. Z kolei jak pisaliśmy w Prawo.pl od stycznia do lipca 2019 r. zatrzymano ... 65 tys. 280 pijanych kierowców - o prawie 5 tys. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku​. Czy propozycja PSL-Kukiz'15 zmniejszy ten trend?

Czytaj również: Pasażer jadący z pijanym kierowcą przyczynia się do skutków wypadku uznał sąd >>

 


Wyłączna wina pijanego 

Nowelizacja dodaje do ustawy art. 108 a. Zgodnie z nim, w przypadku, gdy wyłącznym sprawcą wypadku drogowego uznana została osoba w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadząca pojazd mechaniczny lub inny pojazd w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, oddział wojewódzki Funduszu występuje z roszczeniem regresowym do niej z tytułu pokrycia kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz jego i jego ofiar. Koszty te obejmują w szczególności świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji.

Do zwrotu nawet miliony

Według posłów koszty świadczeń zdrowotnych wykonywanych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców są istotnym obciążeniem dla budżetu NFZ, który w 2019 roku liczył ok. 100 mld zł. Według danych szacunkowych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, całkowite koszty wszystkich zdarzeń drogowych stanowią ok. 48,2 mld zł rocznie, co stanowi 3 proc. PKB. Koszt jednostkowy wypadku z jedną ofiarą śmiertelną wynosi 2,05 mln zł, z ofiarą ciężko ranną– 2,3 mln zł, a 26,7 tys. zł z ofiarą lekko ranną. Te dane jednak nie dotyczą tylko świadczeń zdrowotnych.

Jak jest teraz

W obecnym stanie prawnym NFZ posiada możliwość uzyskiwania przychodów uzyskanych z tytułu roszczeń regresowych (art. 116 ust. 1 pkt. 6
ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
). Brakuje mu jednak szczegółowych podstaw prawnych do kierowania roszczeń regresowych wobec nietrzeźwych sprawców wypadków z tytułu poniesionych kosztów leczenia ich ofiar. Nowelizacja by to zmieniła, a w efekcie powinna zmniejszyć się liczba nietrzeźwych użytkowników dróg oraz zmniejszenie liczby rannych.