Jest dobra wiadomość dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami, kombatantów. To one zapłacą najmniej za przekształcenie prawa użytkowania we własność. Najnowsza nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadziła aż 99 proc. bonifikaty dla nich. W tej wysokości przysługuje ona zarówno na gruntach podległych samorządom jak i Skarbu Państwa, nawet tym, którzy już wnieśli opłatę. Aby skorzystać z nowej bonifikaty czy odzyskać nadpłatę, trzeba złożyć wniosek.

To efekt nowelizacji z 13 czerwca ustawy o krajowym zasobie nieruchomości.  Wprowadziła  ona ważne zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności od 16 lipca, ale z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Czytaj również: Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - pierwszy ruch należy do urzędu >>

 


Kto zyskał 99 proc. bonifikatę

Prawo do 99 proc. bonifikaty od opłaty przekształceniowej zgodnie z nowo dodanym art. 9a do tzw. ustawy przekształceniowej zyskali:

W tym przypadku prawo zadziałało wstecz. Choć przepisy weszły w życie, bonifikata przysługuje więc już od 1 stycznia 2019 r. Jeżeli jednak doszłoby do zbiegu bonifikat, to stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu. Co to oznacza w praktyce?

Warto złożyć wniosek o zwrot nadpłaty

- Opłaty wniesione za użytkowanie będą zaliczane automatycznie na poczet opłaty przekształceniowej i jednorazowej, a zwrot nadpłaty będzie „z urzędu”. Nowela zapewni uprawnienia do bonifikat według preferencyjnych stawek niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu – wyjaśnia Artur Soboń, wiceminister inwestycji.

Nieco inaczej uważa Mirosław Gdesz, sędzia specjalizujący się w prawie nieruchomości. – Skoro bonifikata jest przyznawana na wniosek – a tak mówi dodany nowy art. 9a, to trzeba go złożyć. Przede wszystkim urząd nie ma danych, że danej osobie ona przysługuje – tłumaczy sędzia Gdesz. Dlatego osoby, którym przysługuje wyższa bonifikata niż wynikałoby to z uchwały rady gminy w tej sprawie czy ustawy w przypadku dawnych gruntów Skarbu Państwa  - powinny wystąpić z wnioskiem o przyznanie jej w wysokości 99 proc. jednorazowej opłaty. Te zaś , które już wpłaciły opłatę do wniosku powinny dodać prośbę o zwrot nadpłaty.

 


Opłata za przekształcenie prawa użytkowania we własność

Od 1 stycznia 2019 r. dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego została zastąpiona opłatą przekształceniową - jest ona równa dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Okres wnoszenia opłaty wynosi 20 lat,  ale właściciel nieruchomości ma prawo zapłacić ją z góry jednorazowo, dzięki temu zyska bonifikatę.

Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opłata przekształceniowa jednorazowa może zostać uiszczona dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na piśmie zamiaru jej wniesienia. Dopiero po wydaniu zaświadczenia jest pewność, że jest ona należna, jaka jest jej wysokość oraz w jakim terminie i na jakie konto ją wnieść. I dopiero wtedy organ będzie mógł udzielić bonifikaty.

Co do zasady ustawa przewiduje  obligatoryjną bonifikatę w wysokości 60 proc. dla użytkowników gruntów Skarbu Państwa – w przypadku płatności z góry dokonanej w 2019 r., w kolejnych latach bonifikata maleje o 10 proc. rocznie. Bonifikata na gruntach samorządowych zależy od decyzji lokalnych władz – a dokładnie uchwały radnych. Ci zależnie od samorządu przyznawali bonifikaty w różnej wysokości, np. w Warszawie jest to 98 proc., w Gdańsku – 95 proc., a w Poznaniu 75 proc. Z tym, że bonifikata od Skarbu Państwa nie może być niższa od tej zaproponowanej przez lokalny samorząd.  Za sprawą kolejnej nowelizacji 1 proc. jednorazowej opłaty przekształceniowej zapłacą osoby w szczególnej sytuacji.