W sporze, który był przedmiotem pytania do TSUE chodzi o to, że podróżni  dokonali u przewoźnika Finnair  rezerwacji  na bezpośredni  lot z Helsinek do Singapuru. Lot ten został odwołany z powodu  usterki  technicznej w samolocie. Po zaakceptowaniu  oferty  złożonej przez Finnair podróżni zostali przeniesieni na lot   łączony z Helsinek do Singapuru przez Chongqing (Chiny), zaplanowany na następny dzień. Jednak z powodu usterki układu   wspomagania sterowania samolotu zmieniony plan podróży też uległ opóźnieniu.

Roszczenie za dwa opóźnienia

 Podróżni wytoczyli przeciwko Finnair powództwo o zasądzenie od przewoźnika zapłaty na rzecz każdego z  nich kwoty 600 euro wraz z odsetkami z tytułu odwołania pierwotnego lotu Helsinki–Singapur. Zażądali też zasądzenia  od  Finnair  na  rzecz każdego z nich  kwoty  600 euro wraz z odsetkami z tytułu przekraczającego trzy godziny  opóźnienia przy przylocie  lotu  alternatywnego  Helsinki–Chongqing–Singapur.

Czytaj także: TSUE: Sąd miejsca wylotu zajmie się odszkodowaniami za opóźnienia na kolejnych odcinkach>>
 


Jedno uznane, drugie to nadzwyczajne okoliczności

Finnair uznał roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu odwołania  lotu pierwotnego  Helsinki–Singapur, ale odmówił uznania drugiego żądania, ponieważ jego zdaniem, po pierwsze, podróżni nie mogą dochodzić drugiego odszkodowania na gruncie unijnego rozporządzenia, a po drugie, lot alternatywny został opóźniony z powodu wystąpienia „nadzwyczajnych  okoliczności” w rozumieniu  tego  rozporządzenia. Finnair  podnosił,  że  jeden z trzech układów wspomagania sterowania umożliwiających pilotaż samolotu obsługującego ten lot uległ  awarii, i dodał, że  producent tego samolotu zawiadomił, że wiele samolotów tego typu dotkniętych było ukrytą wadą  produkcyjną lub konstrukcyjną mającą wpływ na  układy  wspomagania  sterowania. 

Fiński sąd pyta o odszkodowanie za alternatywny lot

Rozpatrujący sprawę Sąd  Apelacyjny w Helsinkach zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy pasażer linii lotniczych, który otrzymał odszkodowanie z tytułu odwołania lotu i zaakceptował zaoferowany mu  lot alternatywny, może dochodzić odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu alternatywnego, jeżeli opóźnienie to  osiąga wymiar, który uprawnia do uzyskania odszkodowania, a przewoźnikiem lotniczym realizującym  lot  alternatywny jest ten sam przewoźnik, który obsługiwał odwołany lot.

Czytaj: TSUE: Za opóźnienia kolejnych lotów odpowiada przewoźnik, który przyjął rezerwację>>
 

TSUE: To zwykła usterka, a nie nadzwyczajne okoliczności

Powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że pasażerowi linii lotniczych, który po zaakceptowaniu lotu  alternatywnego zaoferowanego przez przewoźnika lotniczego w następstwie odwołania lotu dotarł do miejsca docelowego trzy godziny po pierwotnie planowanym  przez tego przewoźnika lotniczego czasie przylotu lotu alternatywnego lub później, przysługuje prawo do odszkodowania.
A odnosząc się do "nadzwyczajnych okoliczności” stwierdził, że za takie można uznać zdarzenia, które ze względu na swój charakter lub źródło nie wpisują  się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne nad nimi zapanowanie, przy czym te dwie  przesłanki  są  kumulatywne. - Usterki techniczne związane z przeglądem statku powietrznego jako takie nie mogą zasadniczo stanowić „nadzwyczajnych okoliczności” - stwierdził TSUE. 

Wyrok w sprawie C-832/18 z 12 marca 2020 r.