Trybunał odpowiadał na pytanie niemieckiego sądu, do którego trafiła sprawa dotycząca lotu obejmującego trzy odcinki: z Hamburga do Londynu (miał zostać zrealizowany przez brytyjskiego przewoźnika lotniczego British Airways) a następnie z dwa pozostałe odcinki, z Londynu  do  Madrytu i potem do  San  Sebastian, które miał obsłużyć hiszpański  przewoźnik  lotniczy Iberia.  

Trzecia część lotu odwołana 

Trzeci odcinek lotu został odwołany, lecz pasażerowie nie zostali poinformowani na czas. Przedsiębiorstwo z siedzibą  w Poczdamie  (Niemcy), na  które poszkodowani pasażerowie scedowali podnoszone przez nich roszczenia odszkodowawcze,  wytoczyła  powództwo  odszkodowawcze  przeciwko  Iberii  przed sądem  rejonowym  w Hamburgu (Niemcy)
Ponieważ  odległość między Hamburgiem a San Sebastian wynosi 1433 km, na  podstawie rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów w transporcie lotniczym, wniesiono o zapłatę kwoty 250 euro na rzecz każdego z pasażerów.

Czytaj w LEX: Obliczanie wysokości odszkodowania za opóźniony lot łączony. Glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2017 r., C-559/16 >

Niemiecki sąd wystąpił z pytaniem prawnym do TSUE, ponieważ miał wątpliwości, czy może zajmować się także tymi odcinkami lotu, które są poza terytorium Niemiec. 

Czytaj w LEX: Odszkodowania za spóźniony lot - bez karty pokładowej. Omówienie postanowienia TS z dnia 24 października 2019 r., C-756/18 (easyJet Airline) >

Czytaj: TSUE: Za opóźnienia kolejnych lotów odpowiada przewoźnik, który przyjął rezerwację>>
 

Miejsce wylotu miejscem wykonania

W postanowieniu ogłoszonym  20 lutego br. Trybunał orzekł, że rozporządzenie dotyczące jurysdykcji należy interpretować w ten sposób, że w kontekście lotu, wykupionego  w  ramach pojedynczej, potwierdzonej rezerwacji dla całej trasy obejmującej kilka odcinków lotu obsługiwanych przez dwóch różnych przewoźników, powództwa odszkodowawcze z tytułu odwołania ostatniego odcinka lotu mogą być wytaczane przed sądami właściwymi ze względu na miejsce odlotu pierwszego odcinka lotu, nawet jeśli są one wytaczane przeciwko przewoźnikowi lotniczemu obsługującemu ostatni odcinek lotu.

Czytaj w LEX: Linia lotnicza odpowie, gdy pasażer poparzy się kawą. Omówienie wyroku TS z dnia 19 grudnia 2019 r., C-532/18 (Niki Luftfahrt) >

Zdaniem Trybunału, w przypadku dokonania pojedynczej, potwierdzonej rezerwacji dla całej trasy, na przewoźniku lotniczym ciąży zobowiązanie  dotyczące zrealizowania przewozu  pasażera z punktu A do punktu D. W związku z tym w przypadku lotu łączonego, stanowiącego przedmiot pojedynczej, potwierdzonej rezerwacją dla całej trasy i obejmującego kilka odcinków lotu, „miejscem  wykonania” tego  lotu w rozumieniu  rozporządzenia  dotyczącego  jurysdykcji może  być  miejsce  odlotu  pierwszego  odcinka  lotu,  jako  miejsce  głównego  świadczenia usług będących przedmiotem umowy przewozu lotniczego.

Postanowienie Trybunału w sprawie C-606/19flightright/ Iberia

Czytaj w LEX: Gdzie po odszkodowanie za odwołany łączony lot? Omówienie postanowienia TS z dnia 13 lutego 2020 r., C-606/19 (Flightright) >