Według uzasadnienia projektu, elementem wyróżniającym budynki mieszkalne realizowane przez kooperatywy będzie inicjowanie procesu inwestycyjnego przez grupę przyszłych mieszkańców, którzy będą brać również czynny udział w procesach decyzyjnych podczas projektowania i realizacji inwestycji.
Zdaniem autorów koncepcji, przy takiej formule "możliwe jest obniżenie kosztów zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej w stosunku do nabycia mieszkania na rynku deweloperskim o ok. 20–30 proc."
Jak piszą, będzie to możliwe m.in. dlatego, że część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom.  Według projektu, w formule kooperatywy mieszkaniowej mogą działać tylko osoby fizyczne - co najmniej trzy - a nie firmy. Zaznaczono, że "celem kooperatywy mieszkaniowej jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego następstwem nie będzie obrót nieruchomością i zysk, ale stworzenie miejsca do mieszkania i życia".

 


W projekcie jest także mowa o tym, że członkowie kooperatywy, we współpracy z architektem, mogą zagospodarować działki nieatrakcyjne dla deweloperów (zbyt małe, o nieregularnym kształcie). - Istnieje ponadto możliwość by członkowie kooperatywy dokonywali interwencji w istniejących obiektach – np. realizując remont budynków mieszkalnych lub dostosowując do funkcji mieszkaniowej obiekty, które pełniły inne role (np. nieużywane obiekty przemysłowe, koszary itp.) - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt zakłada też, że kooperatywy mogą kupować od gminy nieruchomości (np. grunty) na szczególnych zasadach: mają np. możliwości rozłożenia spłaty ceny nieruchomości na raty oraz uzyskania bonifikaty od gminy.
Przewidziana jest też dodatkowa, obok bonifikaty w cenie zakupu nieruchomości od gminy, forma wsparcia w postaci ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak czytamy, od podstawy podatku będzie można odliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną (członka kooperatywy) w związku z realizacją inwestycji przez członków kooperatywy mieszkaniowej.

Czytaj: Będzie nowa ulga podatkowa na zasiedlenie?>>