Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwróciło się do Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie o skany umowy zawartej z Fundacją Instytut Myśli Demokratycznej na organizację imprezy na Torwarze, która odbyła się 3 lutego 2019 r.

Pytania o umowę z partią

W hali Torwar, którą zarządza Centralny Ośrodek Sportu, 3 lutego br. zorganizowano konwencję partii politycznej Roberta Biedronia. Kontrowersje związane z konwencją nowej partii dotyczyły źródła finansowania tego wydarzenia.

Wniosek o udostępnienie informacji zawierał prośbę o:

  • skany umowy wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami, dotyczącej wydarzenia (konwencji),
  • informację o tym, na jaką kwotę opiewała umowa,
  • informację o stronach umowy.

COS odpowiedział na wniosek dopiero po wniesieniu skargi na bezczynność przez Stowarzyszenie. - Okazało się, że stroną umowy na organizację imprezy, która kosztowała 55 tys. 350 zł (brutto), jest związana z Biedroniem Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, a nie sama partia. Nie poznaliśmy jednak skanów umów - komentuje radca prawny Adam Kuczyński.

Skarga do sądu

Mimo to Watchdog skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dlatego, że Centralny Ośrodek Sportu powołał się na tajemnicę przedsiębiorstwa, a także - na art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czytaj: Trzy definicje informacji publicznej w polskim prawie

Skarga była oparta na zarzutach naruszenia art. 61 ust. 1 Konstytucji (prawo do informacji) oraz art. 5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

WSA 29 października br. uchylił decyzję COS z 24 kwietnia 2019 r., gdyż została ona wydana z naruszeniem prawa.

Jak podkreśliła sędzia Karolina Kisielewicz, w tej sprawie nie stosuje się art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, na który powołał się COS. Według tego przepisu prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Nie stosuje się także - zdaniem WSA art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. WSA uznał, że Centralny Ośrodek nawet nie próbował wyjaśnić, co jest tajemnicą przedsiębiorcy w tym wypadku. Nie wykazał powodów poufności informacji o umowie - dodał sąd.

Sygnatura akt II SA/Wa 1332/19, wyrok z 29 października 2019 r.