TK miał do rozpatrzenia skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 1002 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Skarżące spadkobierczynie zmarłej powódki, które nie należały do ustawowych spadkobierców po mężczyźnie, wniosły o przyłączenie się do postępowania, starając się tym samym o zachowek. Sąd rejonowy oddalił jednak to powództwo, powołując się na zakwestionowany później art. 1002 Kc. Kobiety wniosły więc skargę do TK. Według nich ogranicza to konstytucyjne prawo do dziedziczenia.

Czytaj też: Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym >

Sprawą zajął się pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Andrzej Zielonacki - sprawozdawca.

Trybunał Konstytucyjny w środę rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy. Reprezentujący Sejm poseł PiS Marek Ast przekonywał, że w tym przypadku ustawodawca działał w zakresie swobody regulacyjnej. - Brzmienie tego artykułu mieści się i jest zgodne z zasadą proporcjonalności - powiedział.
Natomiast zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand stwierdził, że nie ma konstytucyjnego prawa podmiotowego do dziedziczenia roszczenia o zachowek. Jak mówił, regulacja ta jest elementem zwartego i spójnego pod względem legislacyjnym i aksjologicznym systemu zachowku. Jego zdaniem, eliminacja jednej z norm tworzących ten system mogłaby spowodować jego dezintegrację.

Po wysłuchaniu stanowisk stron postępowania, prezes TK Julia Przyłębska zdecydowała o odroczeniu rozprawy w tej sprawie bez terminu.

Czytaj także: ​SN: Dzielić spadek przekraczający wartość zachowku bez tych, którzy się zrzekli lub zostali wydziedziczeni>>