Jak poinformowano po posiedzeniu Rady Ministrów, chodzi m.in. o dostosowanie norm prawnych związanych z funkcjonowaniem Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) do zmienionego przez Światową Agencję Antydopingową, Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021).

Najważniejsze rozwiązania:

  • Nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym sprawować będzie Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej zadanie to należało do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
    • Zmiana dostosuje przepisy do  nowego Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów.
    • Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
  • Dostosowany zostanie także okres, na jaki nadawane są uprawnienia kontrolerów antydopingowych do obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. Międzynarodowego Standardu Światowej Agencji Antydopingowej dotyczącego Badań i Śledztw.
    • Zgodnie ze standardem, uprawnienia kontrolerów antydopingowych będą nadawane na okres 2 lat, zamiast obecnych 3 lat.

Czytaj: Minister zdrowia przejmie nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym>>