Zmiany w obszarze zwalczania dopingu w sporcie, jakie zachodzą w międzynarodowych standardach zmuszają do wprowadzenia zmian dotychczasowych regulacji. Mowa tutaj głównie o dostosowaniu polskich norm prawnych regulujących funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) do zmienionego we wrześniu 2020 roku przez Światową Agencję Antydopingową Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów. Zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Czytaj w LEX: Przestępstwo dopingu >>

 

Niezależność operacyjna i instytucjonalna akredytowanych przez WADA laboratoriów antydopingowych

W międzynarodowych przepisach została ustalona zasada niezależności operacyjnej i instytucjonalnej akredytowanych przez WADA laboratoriów antydopingowych. W Polsce laboratorium antydopingowe podlega na obecnie ministrowi sportu i to wymaga zmiany. Laboratorium nie może być zarządzane, podległe albo być częścią krajowej agencji antydopingowej, organizacji sportowej, ministerstwa odpowiadającego w danym państwie za sport ani innego organu rządowego odpowiadającego za sport.

Czytaj w LEX: Kontrola antydopingowa na gruncie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie >>

W opisie założeń czytamy, że w związku z faktem, że Międzynarodowy Standard dla Laboratoriów jest dokumentem wiążącym dla akredytowanych laboratoriów, a brak wypełnienia jego założeń będzie skutkował odebraniem akredytacji WADA lub długotrwałym jej zawieszeniem do momentu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, zachodzi konieczność zmiany ministra obecnie nadzorującego Laboratorium oraz przepisów, których następstwem jest sprawowanie przypisanego nadzoru.

 


Uprawnienia kontrolerów ze zmianami

Zmianie mają ulec także przepisy dotyczące uprawnienia kontrolerów antydopingowych, które powinny być nadawane na krótszy okres - dwóch zamiast trzech lat. Podczas przeprowadzonego w listopadzie 2020 roku audytu Polskiej Agencji Antydopingowej, WADA zwróciła się z prośbą o usunięcie tej rozbieżności.

Polskie Laboratorium Antydopingowe 

Polskie Laboratorium Antydopingowe (kiedyś Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - PIB) od listopada 2004 roku posiada akredytację Światowej Agencji Antydopingowej WADA i znajduje się w gronie zaledwie 32 takich laboratoriów na całym świecie.  Polskie Laboratorium funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. Instytucja współpracuje m.in. z Polską Agencją Antydopingową i jej odpowiednikami na Ukrainie, Białorusi oraz Litwie.

Oprócz analiz próbek antydopingowych Laboratorium obsługuje działającą przy nim Jednostkę do spraw Zarządzania Paszportem Zawodnika (APMU). Dodatkowo zgodnie z regułami Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów wykonuje usługi toksykologiczne dla policji, prokuratur itp. podmiotów oraz szpitali.