- Na środę zaplanowano Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, które zdecydują, czy w przyszłym tygodniu, 30 lipca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Izby - poinformowała PAP, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak.  Jak podkreśliła, posłowie mogą prawdopodobnie zająć się m.in. ewentualnymi poprawkami Senatu do przyjętej w piątek przez Sejm ustawy, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Tyle, że Senat może zająć się ustawą dopiero dzień później -  31 lipca. Biuro Prasowe Senatu potwierdziło Prawo.pl, że nie ma zmian w porządku prac Senatu, i trzydniowe posiedzenie rozpocznie się  ostatniego dnia lipca. Sejm tymczasem planuje zająć się kilkoma ustawami, które Senat dopiero zamierza rozpatrzyć. By miał co robić musi jednak zebrać się między 31 a 2 sierpnia, czyli  równolegle z posiedzeniem Senatu. Ostatecznie Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów zdecydowali, że że dodatkowe posiedzenie odbędzie się w środę 31 lipca. W tej kadencji planowo Sejm zbierze się jeszcze dwa razy: 30 sierpnia i 11 września. Dla jakich ustaw zwoła dodatkowe posiedzenie w lipcu? Choć nie ma ich jeszcze w porządku obrad, to Sejm tak naprawdę zbiera się, by zająć się ustawami:  o świadczeniu uzupełniającym 500 plus, przyznającą wsparcie Ochotniczym Strażom Pożarnym i wprowadzającą niższe podatki

 

500 plus dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ważna jest przede wszystkim ustawa  o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - rząd chce, by zaczęła obowiązywać od 1 października.  Tyle, że posłowie nieoczekiwanie przegłosowaną w trzecim czytaniu w Sejmie poprawkę Sławomira Piechoty, posła PO, która  wyłącza spod limitu dochodu uprawniającego do uzupełniającego świadczenia rentę rodzinną, emerytury i renty, ale wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obsługiwany przez ZUS). Sprawiłaby ona, że co najmniej 1,3 miliona emerytów mogłyby postarać się o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a co za tym idzie - dodatkowe 500 zł co miesiąc. Wydatki z budżetu na ten cel wzrosłyby z planowanych 3 miliardów złotych do co najmniej 6 miliardów złotych.  Teraz PiS zastanawia się, co zrobić.
Czytaj więcej o skutkach poprawki PO do ustawy o 500 plus dla osób niesamodzielnych >>

Pieniądze dla strażaków

Barbara Dolniak powiedziała, że Sejm może też rozpatrzeć ewentualne poprawki Senatu do noweli ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która zakłada m.in., że w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne zostaną dodatkowo wsparte kwotą 82 mln zł. Pieniądze te będą mogły wykorzystać m.in. na organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych.

Czytaj również: Posłowie za wsparciem finansowym Ochotniczych Straży Pożarnych >>

Niższe podatki

Nie jest wykluczone, że posłowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada obniżenie PIT z 18 do 17 proc. oraz kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego rozwiązania - które obejmą około 25 mln Polaków - mają obowiązywać od 1 października br.
Czytaj więcej: Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe jeszcze w tym roku >>

 


Możliwe, że Sejm zajmie się też ustawą o Otwartych Funduszach Emerytalnych, ponieważ - jak oświadczył we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński - celem rządu jest, by została ona uchwalona jeszcze w tej kadencji i zaczęła działać od 1 listopada br. Projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne zakłada, że środki, które do tej pory były środkami publicznymi staną się środkami prywatnymi. To - jak wynika z projektu - oznacza, że 15,7 mln członków OFE będzie musiało zdecydować, czy zgromadzone przez nich środki trafią na konta ZUS czy na Indywidualne Konta Emerytalne. Obecnie w OFE jest zgromadzonych ok. 162 mld zł, a średnie saldo na rachunku członka OFE to ok. 10 tys. zł.

Czytaj więcej: Przy likwidacji OFE nie będzie miejsca na błędy >>