Przedmiotem postępowania, a konkretnie zawarte w zasadach usługi regulacje dotyczące pozyskiwania zgody klientów lub potencjalnych klientów na  przetwarzanie danych w celach marketingowych spółek wchodzących w skład Grupy PZU. Jak zauważa, UODO, dzielenie tej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego było warunkiem koniecznym do skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia dziecka.

Przedmiotem postępowania jest również kwestia informowania osób, których dane zostały pozyskane dla celów marketingowych o możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie w danym celu

Czytaj: UODO: Bank nie zawsze może kserować dowód, wystarczy spisać dane >>
 

Jak podkreśla UODO, zgodnie z zasadą przejrzystości Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 „wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane.”

Organizując akcję "Wakacje z PZU- Bezpieczne dziecko” PZU dopełnił wszelkich wymogów prawnych - poinformował ubezpieczyciel odnosząc się do wszczęcia przez UODO postępowania wobec tej firmy w związku z akcją. I dodał, że postępowanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie dla PZU okazją, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości i wykazać swoją transparentność. Będzie dla PZU wyznacznikiem przy organizowaniu w przyszłości podobnych akcji służących zdrowiu i bezpieczeństwu Polaków".

PZU zapewnia też, że w toku postępowania w pełni współpracuje z Urzędem i udziela mu wszelkich niezbędnych informacji.