Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Zobacz w LEX: Czy możliwe jest pobieranie zasiłku opiekuńczego z tytułu umowy o pracę, podczas gdy dodatkowo wykonuje się pracę na podstawie umowy zlecenia? >

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego od środy 6 maja, mogą być otwarte instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkoli. O tym, czy faktycznie będą, zdecydują samorządy.  W przypadku zamknięcia placówki dodatkowe zasiłki opiekuńcze będą dalej wypłacane. Rodzice mieli jednak wątpliwości, czy jeśli z obawy o zdrowie dziecka nie poślą go do otwartego przedszkola, to czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy wciąż będzie im przysługiwał. Opublikowane w piątek rozporządzenie rozwiewa te wątpliwości. Jeżeli żłobek czy przedszkole zostaną otwarte, a mimo to rodzic nie zdecyduje się na posłanie dziecka do placówki z powodu stanu epidemii, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.

Sprawdź w LEX: Czy zleceniobiorca objęty ubezpieczeniem chorobowym może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na podstawie oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem? >

Zgodnie z zapisami rozporządzenia dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, a także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jak również rodzicom, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina też, że otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi to możliwość, nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie oraz po konsultacji z rodzicami. Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia określonych wytycznych.

Sprawdź w LEX: Czy po zmianie wymiaru czasu pracy należy na nowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego? >