W czwartek 5 lipca europosłowie zdecydują, czy wersja nowej unijnej dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym wypracowana przez Komisję Prawną (JURI) zostanie przyjęta jako oficjalne stanowisko PE w trójstronnych negocjacjach z Radą UE i Komisją Europejską. Jeśli europosłowie postanowią przyznać Komisji JURI mandat negocjacyjnyo, debata o ostatecznym kształcie dyrektywy nie odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Parlamentu. - Jeżeli  tak się stanie, otwartość Internetu będzie poważnie zagrożona - czytamy na polskiej stronie Wikipedii. 
Czytaj więcej o stanowisku Polski w sprawie europejskiej reformy prawa autorskiego >>

Komisja Europejska odpowiedziała, że Wikipedia i inne encyklopedie internetowe nie wchodzą w zakres wniosku Komisji dotyczącego praw autorskich.

Unijna dyrektywa zagraża wolności online

Szef Wikipedii Jimmy Wales ma jednak  inne zdanie. W komunikaciu o "zaciemnieniu Wikpiedii na 24 godziny" czytamy, że aktualna treść dyrektywy nie aktualizuje prawa autorskiego w Europie i nie promuje uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, a zagraża wolności online i tworzy przeszkody w dostępie do Sieci.