Czytaj: 
Premier: Będziemy pracować nad wdrożeniem alimentów natychmiastowych >>
Alimenty natychmiastowe się przeleżały, są niższe niż minimum zasądzane przez sądy >>

Dla kogo alimenty natychmiastowe?

Rozważenia na początku wymaga to, czym w zasadzie są alimenty natychmiastowe i jaka jest ich funkcja. Koncepcja świadczeń alimentacyjnych nie jest niczym nowym, a pomysł wprowadzenia ich do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego powracał kilkukrotnie. Ich podstawowym celem jest zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci, zanim jeszcze dojdzie do postępowania sądowego. W swoim zamyśle pozwalają one ochronić dziecko przed pogorszeniem warunków życia, do czego mogłoby dojść w przypadku przedłużającego się postępowania sądowego.

Czytaj: Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami - komentarz praktyczny >

Sprawdź też: Nadużycie prawa podmiotowego w sprawach o alimenty >>>

 


Jak uzyskać alimenty natychmiastowe?

Według planów ustawodawcy orzekane byłyby one w sposób uproszczony w postepowaniu nakazowym. Pozew miałby być wnoszony na urzędowym formularzu i rozpatrywany w terminie 14 dni. Krótki termin rozpatrywania takiego pozwu jest zgodny z zasadą dobra dziecka. Ograniczone ma być także postępowanie dowodowe w tym zakresie. Różnią się zatem one nieco od zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu o alimenty. Tutaj ma występować jednak jeden dodatkowy warunek - jeżeli małżonek lub małżonka wcześniej wnioskowali o zabezpieczenie roszczeń, to nie będą mogli skorzystać z alimentów natychmiastowych. Problematyczne mogą być jednak także kwestie związane z egzekwowaniem tych alimentów.

Czytaj też: Dopuszczalność obniżenia alimentów w procesie o uchylenie alimentów >

Alimenty natychmiastowe – w jakiej wysokości?

W przypadku tych alimentów suma świadczenia ma być uzależniona przede wszystkim od obecnej minimalnej płacy krajowej. Można więc stwierdzić, iż kwota takiego świadczenia ustalana jest automatycznie i nie zależy od indywidualnego przypadku, tak jak ma to miejsce podczas ustalania wysokości standardowych alimentów.
Alimenty natychmiastowe mają wynosić na:

  • 1 dziecko – 21% minimalnej krajowej pensji,
  • 2 dzieci – 19% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko,
  • 3 dzieci – 17% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko,
  • 4 dzieci – 15% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko,
  • 5 lub więcej dzieci – 13% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko. 

Wobec tego, przy płacy minimalnej w 2023 roku na poziomie 3490 zł brutto, natychmiastowe alimenty na jedno dziecko wyniosą 600-700 zł miesięcznie. Trudno jest z takich kwot utrzymać małoletniego, jednak zawsze mogą stanowić one dodatkowe zabezpieczenie. 

WZORY DOKUMENTÓW: