Uczestnicy sondażu odpowiadali na pytanie: "Unia Europejska ma zastrzeżenia dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. Czy Pana(i) zdaniem, Polska powinna uwzględniać zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa czy też nie?". Na tak postawione pytanie 24 proc. odpowiedziała, że zdecydowanie tak, 29 proc., że raczej tak. Według 16 proc. badanych Polska "raczej nie powinna" uwzględniać zaleceń i postanowień, a według 15 proc., że "zdecydowanie nie powinna". 16 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Czytaj: Polskie władze po swojemu zinterpretują zabezpieczenie TSUE>>


Z infirmacji CBOS wynika, że opinie na ten temat zależą od sympatii partyjnych. Badani identyfikujący się z lewicą i politycznym centrum dość jednoznacznie popierają uwzględnienie zaleceń i postanowień organów unijnych (odpowiednio 82 proc. i 72 proc. z nich), natomiast wśród osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne dominuje sprzeciw wobec ustępstw (57 proc. wobec 35 proc.). Przeciwko wycofaniu się ze zmian w sądownictwie jest także ponad połowa osób najbardziej religijnych – kilka razy w tygodniu uczestniczących w praktykach religijnych (59 proc.).

CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-15 listopada na liczącej 999 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.