Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego trafi teraz do prac w sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Czytaj: Reforma postępowania cywilnego idzie do Sejmu>>

Nowelizacja ma m.in. wprowadzić postępowanie i posiedzenie przygotowawcze, obowiązek planowania czynności, obowiązek dostarczenia przed rozprawą materiału dowodowego do sądu, czy w końcu tworzenie harmonogramu przebiegu rozprawy głównej. Odpowiedź na pozew ma być przesłana przed pierwszą rozprawą. Pozwany będzie więc zobowiązany, by jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu. Ponadto będzie obowiązek uczestnictwa w postępowaniu i posiedzeniu przygotowawczym. To na nich będą przedstawiane wszystkie twierdzenia i dowody. Dzięki temu regułą w mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma być tylko jedna rozprawa, na której zapadnie już wyrok. 

Dla niektórych, zwłaszcza firm, reforma będzie jednak oznaczała wyższe koszty sądowe i większy rygoryzm. Reforma bowiem przywraca też procedurę gospodarczą. Ma to według projektu być specjalny tryb, w którym mają być rozstrzygane spory cywilne pomiędzy przedsiębiorcami, w tym z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych. W sprawach gospodarczych będą krótsze terminy na dokonanie czynności procesowych, nie będzie możliwa zmiana powództwa, a przede wszystkim będzie prymat dowodu z dokumentu nad dowodem z zeznań świadków. 

 

- Zasadniczym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie sądowego postępowania w sprawach cywilnych. Sprawność i szybkość postępowań w sprawach cywilnych nie jest satysfakcjonująca w proporcji do zaangażowanych środków, a przede wszystkim nie spełnia oczekiwań społecznych - mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.
Według wiceministra, projektowane zmiany mają w zamierzeniu uczynić postępowanie cywilne skuteczniejszym, sprawniejszym i tańszym, a dzięki temu bardziej przystępnym dla przeciętnego obywatela. - Zmiany te są nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - oświadczył Piebiak.

Czytaj: Zmiany w procedurze cywilnej - nowa era, czy powrót do przeszłości?>>