To już trzeci rocznik aplikantów aplikacji ogólnej. Wojciech Hajduk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wziął dzisiaj udział w uroczystym zakończeniu Aplikacji Ogólnej 2012/2013.
  - Nie będzie przesadą stwierdzenie, że stanowicie Państwo elitarną grupę najlepszych absolwentów wydziałów prawa wyższych uczeni w Polsce, którzy po odbyciu szkolenia aplikacyjnego zasilą kadry sądownictwa i prokuratury – mówił podczas wręczenia dyplomów wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk.
 
W trakcie przemówienia aplikanci zostali zapewnieni, że Minister Sprawiedliwości dołoży wszelkich starań, by po pomyślnym zakończeniu szkolenia na aplikacji ogólnej znaleźli zatrudnienie w sądach powszechnych lub w prokuraturze na stanowiskach asystenckich, a w niektórych przypadkach - jeżeli stan etatyzacji sądownictwa na to pozwoli - również na stanowiskach referendarskich.
 - Będąc absolwentami renomowanej szkoły prawniczej, jaką z pewnością jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, nie możecie Państwo zapominać o tym, jak postrzegani będziecie nie tylko w społeczeństwie, ale również w środowisku prawniczym – zaznaczył w trakcie uroczystości Wojciech Hajduk. - Pracowitość, otwartość na zdobywanie wiedzy, wysoka kultura osobista i właściwy stosunek do pracodawców – niech będzie dla każdego z Państwa nakazem moralnym. Wszak bycie absolwentem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury to nie tylko świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych na najwyższym poziomie, ale również powinności wykraczające poza sferę nakazów i zakazów uregulowanych w obowiązującym prawie - zakończył.