Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie - Małgorzata Kluziak zwróciła się do podległych sobie sędziów funkcyjnych pismem na temat zajęć dydaktycznych. Według stanowiska Departamentu Kadr MS prowadzenie wykładów i zajęć seminaryjnych ze słuchaczami w w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbywać się powinno podczas urlopu udzielonego sędziemu na czas tych zajęć.
Sędziowie zgodnie z art. 86 § 1 ustawy - Prawa o ustroju sądów powszechnych, mają ograniczone prawo podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Wolno im podejmować tylko pracę dydaktyczną, dydaktyczno-naukową lub naukową. Jedną z głównych instytucji, gdzie sędziowie prowadzą zajęcia dydaktyczne, jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, której głównym założeniem jest, że wykładowcami będą w niej doświadczeni sędziowie.
     Sędzia powinien wykonywać takie zajęcia w ten sposób, by nie przeszkadzało mu to w pełnieniu obowiązków sędziego. Umożliwia mu to nienormowany czas pracy, który daje mu możliwość jednoczesnego orzekania w pełnym wymiarze i prowadzenia zajęć dydaktycznych bez zakłóceń.
     Na tle powyższego przepisu doszło do istotnej różnicy poglądów między Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie a Ministerstwem Sprawiedliwości (Departamentem Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości). „Iustitia” musiała w tej sytuacji podjąć działania, gdyż w naszej ocenie zaistniała sytuacja prowadzi do naruszenia ustawowych praw sędziów - w tym ich i tak ograniczonego prawa do dodatkowego zatrudnienia oraz prawa do wypoczynku.