Takie m.in. propozycje uelastycznienia kar za wykroczenia znalazły się w projekcie przedstawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został skierowany do konsultacji i jest dostępny na stronie Rządowego Cenrtum Legislacji>>

Jak twierdzi MS, głównym celem proponowanych zmian jest ograniczenie liczby spraw wpływających do sądów rejonowych. - Celem nowelizacji jest usprawnienie postępowania m.in poprzez wyeksponowanie roli postępowania mandatowego jako trybu najczęściej stosowanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, co ma posłużyć ograniczeniu liczby spraw wpływających do sądów m.in. z tego powodu, że ukarany mandatem nie był wstanie na czas uiścić grzywny nałożonej mandatem zaocznym – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Według szacunków resortu sprawiedliwości, tylko w 2015 r. do wydziałów karnych sądów rejonowych trafiło ok. 576 tys. wniosków o ukaranie (dla porównania w 2004 r. zarejestrowano ich 440 tys.). Jego zdaniem taka tendencja sugeruje, że spada skuteczność trybu mandatowego. Proponowane przepisy, w tym dotyczące zasad określania terminu w trakcie którego dopuszczalne jest nałożenie grzywny w drodze mandatu, mają za zadanie odwrócenie tej tendencji. Dlatego resort sprawiedliwości proponuje m.in. zmianę zasad określania terminu, w trakcie którego dopuszczalne jest nałożenie grzywny w drodze mandatu. Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 97 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia powinno to nastąpić w ciągu 90 dni od ustalenia sprawcy wykroczenia. Mandaty zaoczne za przekroczenie prędkości zarejestrowane fotoradarem będzie można uregulować w ciągu 14 dni, a nie jak dotychczas siedmiu. Co też ważne, termin na uiszczenie grzywny będzie się liczył od dnia wystawienia mandatu w przypadku pozostawienia go w miejscu, w którym kierowca może go niezwłocznie odebrać, albo daty doręczenia.

W przypadku bezskuteczności egzekucji grzywny oraz w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy wynika, że egzekucja grzywny byłaby bezskuteczna ustawodawca przewiduje zamianę grzywny na zastępczą karę aresztu lub pracę społecznie użyteczną. Projekt przewiduje jednak możliwość uwolnienia się od kary zastępczej aresztu w przypadku wpłacenia kwoty mandatu.

Czytaj także: Kradzież ponad 400 zł będzie przestępstwem>>