Pod listem podpisali się: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkowicz i Marek Zubik. 

Autorom wystąpienia chodzi o ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK, według której obowiązuje zasada alfabetycznego przydziału spraw. Jak piszą, o naruszaniu tej zasady świadczy rażąca dysproporcja jeśli chodzi o ilość rozpatrywanych spraw przez poszczególnych sędziów. Jak przykłady podają, że w najbardziej istotnych sprawach dla ustroju państwa, dotyczących zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, a także zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, w latach 2017-2018 sędzia Andrzej Zielonacki był wyznaczony siedemnaście razy, Zbigniew Jędrzejewski - szesnaście razy, Grzegorz Jędrejek - czternaście, a sędziowie Piotr Tuleja czy Marek Zubik orzekali w takich sprawach tylko pięć razy. Ci pierwsi to sedziowie wybrani już przez obecną większość parlamentarną, a drudzy pochodzą jeszcze w z wyboru, kiedy PiS nie miał większości w Sejmie. 

Czytaj: Eksperci Batorego: manipulowanie składami wpływa na wyroki TK>>

- Uregulowanie w ustawie zasad wyznaczania sędziów do składów orzekających wskazuje, że nie jest to czynność o wyłącznie organizacyjnym znaczeniu. Stanowi ona jedną z gwarancji bezstronnego rozpoznawania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny - podkreślają autorzy wystąpienia. 
Sygnatariusze listu przyznają, że alfabetyczne przyporządkowywanie spraw czasem nie jest możliwe, ze względu choćby na, uwzględnione w ustawie, możliwość wyłączenia sędziego czy łącznego rozpoznawania spraw, a także "przekazywanie spraw, w których składy są już wyznaczone, do rozpoznania w pełnym składzie TK". - Jednak zasada alfabetycznego doboru sędziów, przy uwzględnieniu innych zmiennych, wyróżnionych w ustawie, ma zapewnić brak nadmiernego obciążenia poszczególnych sędziów oraz uniemożliwić manipulowanie składami orzekającymi - podkreślają.

Autorzy listu zażądali od prezes TK opublikowania ich listu na stronie Trybunału, ale dotychczas nie został on tam zamieszczony. 

- Kwestię wyznaczania składów orzekających wyjaśniałam wielokrotnie, nie ma w tej kwestii żadnych nieprawidłowości - powiedziała PAP prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.  I przypomniała, przepis art. 38 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK stanowi wyraźnie, że skład jest wyznaczany alfabetycznie przy jednoczesnym uwzględnieniu dodatkowych elementów. 
Podkreśliła, że "na wszystkie podniesione zarzuty autorów listu odpowiedziała już wielokrotnie".  - Moje dotychczasowe stanowisko nie uległo zmianie - dodała. prezes TK.