Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został i skierowany do konsultacji projekt w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów. Ma ono zastąpić rozporządzenie z 21 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1905), w którym wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów określona została w przedziale od 3000 zł. do 4200 zł.

Sprawdź w LEX: Czy pracownicy prokuratur regionalnych mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? >

Jest ona zróżnicowana jest w zależności od szczebla jednostki organizacyjnej prokuratury, w której zatrudnieni są asystenci oraz starsi asystenci prokuratorów, podobnie jak się to ma w przypadku wynagrodzeń prokuratorów. Ponadto zróżnicowano również wynagrodzenia zasadnicze asystentów i starszych asystentów prokuratorów biorąc pod uwagę wymogi niezbędne do objęcia każdego z tych stanowisk.

Czytaj: Wyższe granice wynagrodzeń dla asystentów prokuratorów>>
 

Wyższe płace na rynku

Zdaniem resortu sprawiedliwości, określony w 2016 r. przedział wynagrodzenia zasadniczego asystentów oraz starszych asystentów prokuratorów jest obecnie zbyt mało elastyczny i nie odpowiada bieżącym potrzebom prowadzenia właściwej polityki płacowo-kadrowej. - Warto również pamiętać, iż górna granica przedziału wynagrodzeń asystentów oraz starszych asystentów prokuratorów znajduje się aktualnie poniżej przeciętnego wynagrodzenia, które według danych GUS w II kwartale 2018 r. wyniosło 4521,08 zł - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Czytaj w LEX: Niezależność prokuratora >

Od 3200 do 4800 zł

W związku z tym MS uważa, że konieczne jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany tego rozporządzenia przez podniesienie dolnej granicy wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów zatrudnionych w prokuraturach rejonowych ‒ jako grupie zawodowej posiadającej z grona wszystkich asystentów oraz starszych asystentów prokuratorów najniżej ustanowiony pułap wynagrodzenia zasadniczego. Według projektu dolna granica ma być podniesiona do kwoty 3200 zł, a górna granica wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich asystentów oraz starszych asystentów prokuratorów do kwoty 4800 zł.

Projekt>>