Przypomnijmy, procedura wyborcza w samorządzie radców prawnych rozpoczyna się od przeprowadzenia w każdej z dziewiętnastu izb zebrań rejonowych. Dzieje się tak z uwagi na brzmienie art. 50 ust. 2 ustawy o radcach prawnych - jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby, jak też ze względu na to, że obecnie w każdej z okręgowych izb liczba członków znacząco przekracza wspomnianą wielkość.

Wybór delegatów pozwala na ukonstytuowanie się Zgromadzenia Delegatów, czyli organu kreującego pozostałe władze samorządu na poziomie okręgu, jak też wybierającego delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który następnie powołuje organy samorządu na poziomie ogólnokrajowym. Radcy już w czasie prac nad tarczą 3 podnosili, że epidemia może skutecznie utrudnić wybory w tej formie. - COVID-19 wstrzymał proces wyborczy w samorządzie radcowskim. Kadencja większości dziekanów kończy się w czerwcu - mówi Włodzimierz Chróścik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. I dodaje, że przyjęte właśnie przez Sejm poprawki Senatu gwarantują, że organy mogą działać dalej nie dłużej jednak niż do 5 października. 

Czytaj: Senat "czyści" tarczę antykryzysową 4 ze zmian w prawie karnym i e-rozpraw>>

Głosowanie do urn - zamiast tradycyjnego wyboru

Zgodnie z przyjętymi poprawkami przeprowadzane w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zebrania rejonowe, oraz wybory będą mogły się odbywać w miejscu określonym przez radę okręgową izby radców prawnych w sposób, który nie wymaga jednoczesnej obecności uprawnionych do głosowania. 

Równocześnie - zgodnie ze zmianami, mają być ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. To Krajowa Rada Radców Prawnych ma określić sposób ich przeprowadzenia.  

 

Co ważne jeżeli w okresie -  stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w okręgowych izbach radców prawnych nie przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów samorządu radców prawnych lub wyboru osób pełniących funkcję w tych organach lub w samorządzie radcowskim, dotychczasowe organy i osoby pełniące funkcje w tych organach lub w samorządzie radcowskim działają do czasu wyboru oraz ukonstytuowania się nowych. Nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od zakończenia kadencji i nie dłużej niż do 5 października 2020 r. Przepis ten ma mieć również zastosowanie do zastępców rzecznika dyscyplinarnego.

Dziekan Chróścik ocenia, że dzięki tym zmianom będą się mogły - bez większych problemów - odbywać zebrania rejonowe i wybór delegatów. 

- Na wzór wyborów powszechnych radcy przyjdą, wrzucą głos do urny i wybiorą delegatów na zgromadzenie izby. Cała procedura zostanie w ten sposób uproszczona i będzie bezpieczniejsza. Izby zorganizują miejsca, w których będzie można oddać głos. Było to wnioskowane przez samorząd radcowski i nie ukrywam, że takie rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem w obecnej sytuacji - mówi. 

Czytaj: Nie tylko e-doręczenia - radcy postulują zmiany w tarczy antykryzysowej>>

Izba warszawska jednak się spotka

Wybory w warszawskiej izbie odbędą się 24 czerwca i to w dotychczasowy sposób. Ma to związek z tym, że zebrania rejonowe odbyły się jeszcze przed epidemią COVID-19. Jak wyjaśnia dziekan, kolejny etap przeprowadzony zostanie w dwóch skrzydłach Centrum Konferencyjnego na Stadionie Narodowym. 

- Robimy to tradycyjnie, ale gdybyśmy nie przeprowadzili zebrań rejonowych jeszcze w lutym, to na pewno zastosowalibyśmy model głosowania z użyciem urn, organizacja zebrania o dużej nieznanej liczbie uczestników, niesie jednak duże zagrożenia - mówi.

Wprowadzonych zostanie szereg zabezpieczeń i obostrzeń.  Delegaci zostaną podzieleni na dwie grupy, a na salach będzie zachowany bezpieczny dystans. Izba warszawska zapewnia, że przygotowane są środki ochrony osobistej: płyn do dezynfekcji, rękawiczki oraz maseczki. 

- Pracownicy obsługujący spotkanie dodatkowo zostaną zaopatrzeni będą w przyłbice, a na miejscu zapewniona zostanie obsługa medyczna. Aby uniknąć kolejek przygotowaliśmy podwójną liczbę stanowisk rejestracyjnych. Dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu głosowania samo spotkanie będzie znacznie krótsze niż gdyby odbywało się w tradycyjnej formie - dodaje Chróścik. 

Czytaj: Epidemia utrudnia wybory w samorządach prawniczych, szczególnie u radców>>

Choroba, kwarantanna bliskich - wyklucza

Przyjęto również zasady, że w zgromadzeniu udział mogą wziąć wyłącznie delegaci, którzy nie wykazują objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo są objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, OIRP w Warszawie prosi o pozostanie w domu.

Dodatkowo na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w sali zgromadzenia mają przebywać wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Wprowadzony będzie też wymóg dezynfekcji rąk i zachowania odstępów przy stanowisku rejestracji wymagane jest zachowanie bezpiecznych odstępów, co najmniej 1,5 m.

 

Podczas zgromadzenia nie będą zapewnione szatnie oraz posiłki i napoje.  

- Organizacja tegorocznych wyborów nie różni się znacznie od poprzednich wydarzeń tego typu. Dodatkowym elementem, na który Izba musiała zwrócić uwagę w związku z epidemią jest zapewnienie środków ochrony, które umożliwią delegatom bezpieczny udział w spotkaniu. Jako największy samorząd radców prawnych w kraju posiadamy doświadczenie w organizacji wydarzeń skupiających kilka tysięcy uczestników - mówi dziekan Chróścik.