Precedensowy charakter sprawy polega na tym, że sąd ma zdecydować, czy po zmarłym założycielu uczelni prywatnej w jego prawa wchodzi następca prawny, który może zdecydować o wyborze rektora szkoły.
Problem wynikał z następujących okoliczności: Krzysztof J. , założyciel Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie zmarł 13 lutego 2012 r. W tej dacie uczelnia nie miała powołanego rektora. Następczyni prawna założyciela Krystyna J. występuje z wnioskiem do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o zmianę wpisu w rejestrze uczelni niepublicznych, aby rektora powołać. Minister uznaje, że Krystyna J. nie jest stroną uprawnioną i umarza postępowanie. A następnie po ponownym wniosku - minister odmawia wszczęcia umorzonego postępowania, gdyż brakuje aktu powołania.
Tymczasem uczelnia ustanawia rektora, który nie był uzgodniony z następczynią prawną Krzysztofa J.
Ministerstwo Nauki na rozprawie przed WSA 5 sierpnia 2015 r. wnosiło ooddalenie skargi, twierdząc, że praw do uczelni nie można dziedziczyć.
 

Sygnatura akt II SAWa 2278/14

 
  Krzysztof Leja
 
Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania