Do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263).

Informacja pochodzi z obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2010 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie (M. P. z dnia 26 października 2010 r., Nr 76, poz. 955).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line