Trybunał Konstytucyjny miał w czwartek - 14 marca, ogłosić wyrok w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w tym przepisów dotyczących sposobu wybierania sędziów w skład Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zwierających wnioski o powołanie sędziów. Termin przesunął na 25 marca. Z kolei we wtorek - 19 marca przepisy te ma ocenić Trybunał Sprawiedliwości UE, które będzie rozptrywał pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego. 

Czytaj: TK wyrok o zgodności przepisów o KRS z konstytucją wyda po orzeczeniu TSUE>>

 


Patrycja Rojek-Socha: Panie Mecenasie, decyzja Trybunału mogła mieć związek z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich, który podnosił, że wyznaczając datę ogłoszenia nie uwzględniono terminu, który mu przysługuje na przedstawienie stanowiska? RPO podnosił, że efektem może być nieważność postępowania..

Adwokat Marcin Wolny: Trudno się doszukiwać przyczyn przesunięcia terminu, bo pani prezes TK nie uzasadniła decyzji o odroczeniu. Oczywiście pismo RPO, w którym wskazał on, że wyznaczając termin na 14 marca  Trybunał nie uwzględnił terminu na ewentualne zgłoszenie się do postępowania, może być jedną z przyczyn. Mamy jednak za mało szczegółów żeby budować wnioski. 

Czytaj: RPO ostrzega TK: postępowanie ws. KRS będzie nieważne>>

Stanowisko RPO jest zasadne? 

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym powinno przebiegać na podstawie prawa. Czyli Trybunał powinien szanować regulacje, które zostały stworzone dla tego postępowania, w tym by umożliwić konstytucyjnie umocowanym podmiotom przedłożenie stanowisk w tej sprawie.  

19 marca Trybunał Sprawiedliwości UE prawdopodobnie nie wyda orzeczenia w sprawie pytań prejudycjalnych. To, że Trybunał Konstytucyjny wydając swój wyrok go ubiegnie, ma znaczenie? 

W mojej ocenie tak. Pamiętajmy, że jednym z elementów wniosku KRS i grupy senatorów jest badanie konstytucyjności art. 44 ustawy o KRS, zgodnie z nim kandydaci na sędziów, którzy nie uzyskali pozytywnej opinii KRS nie mogą się odwołać do Sądu Najwyższego. W ramach tych postępowań wniesione zostały też pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości. 

Czytaj: SN czeka na TSUE - orzekanie nowych sędziów po 19 marca>>

Wyroki mogą być przeciwne...

Trybunał Konstytucyjny jest ciałem niezależnym, przynajmniej w teorii. Sytuacja w której być może będziemy mieli dwa przeciwne orzeczenia ważnych trybunałów, nie rokuje dobrze bo rysuje się zwarcie nie tylko dyplomatyczne ale i prawne pomiędzy Polską a Unia Europejską. 

Czytaj: Dr Taborowski: Sprzeczne wyroki trybunałów o KRS uderzą w istotę unijnej integracji>>