Chodzi o opinię wydawaną przez policjantów dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w związku z wydawaniem zezwolenia na tego typu uprawy. Reguluje to art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Policja ma na to 30 dni, a celem opinii jest ocena zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

 


Po pierwsze wykaz osób uprawnionych

Policjanci będą musieli sprawdzić m.in., czy prowadzone są wykazy osób - np. pracowników upoważnionych do wejścia na teren uprawy i wykaz pojazdów, którymi można na ten teren wjechać. 

Czytaj: Jest pozew w związku z odmową leczenia medyczną marihuaną>>

Kryteria oceny rozróżniono ze względu na to, czy uprawy są w budynkach czy poza nimi. W przypadku tych pierwszych określono zabezpieczenia techniczne, które powinny być spełnione, by uzyskać pozytywną ocenę. I tak budynek musi być "trwale połączony z gruntem", posiadać fundamenty, dach i ściany. Konieczna jest też instalacja alarmowa, system kamer umożliwiający rejestrowanie obrazu, oraz drzwi z zamkami mechanicznymi, elektrycznymi lub elektronicznymi. 

 


Ogrodzenie o pełnej konstrukcji

Przy uprawach zewnętrznych, poza budynkiem, wymagane jest ogrodzenie o pełnej konstrukcji, wykonane z metalu, betonu (także prefabrykantów), kamienia i cegły. Funkcjonariusze muszą też sprawdzić, czy posiada odpowiednią bramę lub furtkę, o pełnej metalowej konstrukcji, wyposażone w odpowiednie zamki. Teren powinien być ponadto zabezpieczony systemem alarmowym i monitoringiem. 

Czytaj: Lekarze obawiają się przepisywać preparaty z medycznej marihuany>>

Warunkiem pozytywnej opinii jest też oznakowanie miejsca uprawy informacją o zakazie wstępu osób nieuprawnionych.