Kancelaria Prawnicza FORUM zawarła umowę ze spółką Kredyt Inkaso S.A. Na mocy umowy Kancelaria jest doradcą prawnym Kredyt Inkaso S.A. przy pierwszej emisji publicznej akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyszły Emitent w dniu 20 lutego 2007 r. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przygotowanego przy udziale Kancelarii Prawniczej FORUM.

www.kancelariaforum.pl