Jak poinformował Wydział Informacji Sądowej NSA, wszystkie trzy rozstrzygnięcia zapadły w czwartek po południu. Sąd nie uwzględnił natomiast wniosku dotyczącego uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS z 23 sierpnia w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN w Izbie Dyscyplinarnej. Natomiast NSA uwzględnił wnioski odwołujących się kandydatów do Izby Cywilnej oraz Izby Spraw Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i wstrzymał wykonanie w zaskarżonej części uchwał KRS z 28 sierpnia 2018 r. - czytamy w komunikacie NSA.

 

Wcześniej, w decyzji ogłoszonej we wtorek NSA uwzględnił wnioski sędziów pretendujących do Izby Karnej Sądu Najwyższego i wstrzymał uchwałę KRS o ich nierekomendowaniu prezydentowi. Nie uzyskali oni pozytywnej oceny Krajowej Rady Sądownictwa i nie przedstawiono ich prezydentowi do nominacji. Wtedy również NSA nie uwzględnił m.in. innego wniosku dotyczącego kandydata do Izby Dyscyplinarnej SN.

- Uzasadnienia tych postanowień nie zostały jak dotychczas sporządzone. Niezwłocznie po ich sporządzeniu zostaną one opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych - poinformował NSA.
- Musimy podporządkować się postanowieniu NSA o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej - mówił po ogłoszeniu pierwszych decyzji NSA przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. A rzecznik KRS Maciej Mitera powiedział serwisowi Prawo.pl, że rada czeka na dokumenty w tej sprawie z NSA.

Czytaj: NSA wstrzymuje uchwałę KRS o kandydatach do Izby Karnej SN >>

Na początku września przewodniczący KRS Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie rekomendacji 12 sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN. Prezydent powołał z tej grupy 10 osób.
Rada wyłoniła też 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, siedmiu kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

Czytaj: Dziesięciu sędziów powołanych do Izby Dyscyplinarnej SN >>