Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, powołani zostali:

  1.     prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek,
  2.     pracownik naukowy Jan Majchrowski,
  3.     prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotr Niedzielak,
  4.     radca prawny Tomasz Przesławski,
  5.     prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Adam Roch,
  6.     radca prawny Adam Tomczyński,
  7.     prokurator Prokuratury Krajowej Ryszard Witkowski,
  8.     prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Wygoda,
  9.     prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konrad Wytrykowski
  10.     prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Paweł Zubert.

Zarekomendowanie prokuratora Dusia krytykowane było m.in. dlatego, że nie miał on wymaganego przez ustawę o Sądzie Najwyższym 10-letniego stażu w prokuraturze. Rozpoczął wprawdzie pracę w tej instytucji przed ponad 10 laty, ale miał przerwę, w której był w stanie spoczynku.
Natomiast radca prawny Małgorzata Ułaszonek-Kubackiej zrezygnowała z kandydowania już po przekazaniu przez KRS listy rekomendoanych prezydentowi, ponieważ okazało się, że była w 2017 roku ukarana dyscyplinarnie.

KRS wskazała w swojej uchwale tylko 12 kandydatów, chociaż ustawa przewiduje 16 etatów sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej. Jak powiedział po podjęciu tej uchwały przez KRS jej przewodniczący Leszek Mazur, możliwość obsadzenia czterech pozostałych wakatów wymagać będzie ogłoszenia kolejnego konkursu na te stanowiska.

Jak poinformował w czwartek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego., sędziowie, którzy odebrali dzisiaj akty mianowania, mają 14 dni na stawienie się w SN i oświadczenie o gotowości do pełnienia służby.

Komentarz: Kary dla brzydkiej kasty będą surowsze >>