Jak informuje kancelaria, świadczą oni kompleksowe doradztwo regulacyjne, podatkowe i transakcyjne na rzecz podmiotów z sektora nowych technologii.
– Dla nas nowe technologie to przede wszystkim nowe wyzwania prawne – mówi Krzysztof Wojdyło z praktyki prawa nowych technologii. – Podmioty z tego sektora mają kłopoty z prawną kwalifikacją innowacyjnych produktów lub usług, co czasem wynika z braku odpowiednich regulacji. Dlatego potrzebne są wysoce wyspecjalizowane usługi prawne adresowane do poszczególnych segmentów rynku nowych technologii. Prawnik doradzający w tych obszarach musi doskonale rozumieć specyfikę działalności innowacyjnej i konkretnej branży - dodaje.
Z inormacji przedstawionych przez kancelarię wynika, że praktyka prawa nowych technologii zapewnia kompleksowe doradztwo w następujących obszarach: biomedycyna i nowoczesna żywność, crowdfunding, cyberbezpieczeństwo, e-commerce, finansowanie nowych technologii, gaming, nowe rozwiązania płatnicze, nowe technologie w pozyskiwaniu energii, ochrona prywatności, prace badawcze, projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, przemysł kreatywny, technologie informacyjne, telekomunikacja.
Prawnicy praktyki prawa nowych technologii planują intensywną działalność publikacyjną i szkoleniową. Ukazał się już pierwszy biuletyn zawierający m.in. artykuły dotyczące innowacji w sektorze żywnościowym, crowdfundingu, podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej, bitcoinów oraz niedawnego przełomowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego retencji danych telekomunikacyjnych.
O kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników, którzy świadczą usługi doradztwa prawnego dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych.
Kancelaria jest wydawcą Portalu Procesowego (www.portalprocesowy.pl), Portalu Transakcyjnego (www.portaltransakcyjny.pl)