Czytaj: Prezydent już pracuje nad projektami dot. sądownictwa>>

30 lipca br. w Katowicach organizatorzy łańcucha światła ogłosili 5 postulatów skierowanych do Prezydenta Andrzeja Dudy w związku z przygotowywanymi przez niego ustawami o sądownictwie.

Lista postulatów 5 razy tak dla sądów>>

Teraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zbiera podpisy pod petycją internetowa w sprawie postulatów 5 x tak dla wolnych sądów.

Petycja: https://www.petitions24.com/5_x_tak_dla_wolnych_sadow>>